Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA: Pojačava se normativna i praktična zaštita dece žrtava


Ministarstvo za rad pripremilo je Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta i njegovo usvajanje se očekuje uskoro, najpre na Vladi, a potom i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, izjavio je ministar Zoran Đorđević na konferenciji "Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Srbije".

Prema njegovim rečima, zakonom će se na najbolji način omogućiti promocija i unapređivanje prava deteta u Srbiji, kao i koordinacija aktivnosti u ostvarivanju prava deteta i kontrola organa javne vlasti i drugih subjekata u društvu u poštovanju prava deteta.

"Uspostavljanje sistema pravosuđa po meri deteta predstavlja važan korak u ostvarivanju i unapređivanju prava dece u Srbiji, a naročito kada se radi o posebno osetljivim grupama dece", poručio je ministar.

On je dodao da se ministarstvo zalaže za ostvarivanje svih prava deteta, obezbeđivanje njihovog bezbrižnog detinjstva i zaštitu od bilo kog oblika nasilja i zlostavljanja.

Kaže da Ministarstvo podržava sve promene čiji je cilj poštovanje principa najboljeg interesa deteta i potpuna zaštita svakog deteta, pogotovo kada su deca žrtve ili svedoci u krivičnom postupku.

Prema njegovim rečima, podizanje svesti dece o njihovim pravima i načinima zaštite prava mora se sistemski sprovoditi, jer je informisanost prvi, ali i najvažniji, korak ka ostvarivanju i zaštiti prava.

Đorđević ističe da je Ministarstvo podržalo i zajedničku inicijativu Saveta za prava deteta i Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, za osnivanje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnika.

Pored toga, kako je dodao, izrađen je i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koji će uskoro da se nađe na javnoj raspravi, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević.

"Prvi put su u izmenu zakona pored NVO i stručne javnosti uključena i dva udruženja mladih, i osobe sa invaliditetom", napomenuo je ministar.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.09.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija