Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I LISTA VODA IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA I GEODETSKIH ORGANIZACIJA: Za pravni posao koji se obavlja kod javnih beležnika nije potreban papirni izvod iz lista nepokretnosti


Javnobeležnička komora Srbije apelovala je na građane da ne traže papirne izvode iz lista nepokretnosti za pravni posao koji obavljaju kod javnih beležnika.

Naime, JKS ističe da notari imaju uvid u elektronsku bazu podataka preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS).

Beležnici od građana inače ne traže papirne izvode iz lista nepokretnosti kada se kod njih obavlja bilo koji pravni posao u vezi sa prometom nekretnina, već uvidom u eKatastar, preko PIS-a, proveravaju status određene nekretnine, što im je službena obaveza, navodi se u saopštenju Komore.

Komora podseća da je 4. jula ove godine stupila na snagu Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020 - dalje: Uredba), kojom su definisani uslovi pod kojima, pored Republičkog geodetskog zavoda, i javni beležnici i geodetske organizacije mogu na zahtev da izdaju građanima papirne izvode iz lista nepokretnosti.

Ovi izvodi se, međutim, kod javnih beležnika izdaju samo kada ih građani traže radi nekog drugog posla koji ne može da bude obavljen kod beležnika.

Komora napominje da beležnici izdaju izvode iz lista nepokretnosti u skladu sa Uredbom.

Prema toj Uredbi, kako ukazuje JKS, javni beležnik izvod izdaje tako što putem aplikacije koju obezbeđuje Ministarstvo pravde, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani, istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava svojeručnim potpisom i pečatom.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.09.2020.
Naslov: Redakcija