Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NOVI ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA: Novo ozakonjenje trebalo bi maksimalno da pojednostavi proceduru


Novi zakon o legalizaciji, koji je u pripremi, trebalo bi da konačno reši problem čak "dva miliona" bespravnih objekata.

Najvažniji je da će iz procesa ozakonjenja biti izbačeni uslovi koji su dosad najviše komplikovali proceduru. To su preskupi projekti izvedenog stanja i definisanje minimuma rešenih imovinskih prava. Ukoliko ovaj pokušaj uspe, svi će biti na dobitku. Građani će dobiti veću vrednost kvadrata, moći će njima da trguju, a bruto društveni proizvod će porasti za sedam odsto.

Najvažnija stavka je da se novim zakonom svi objekti izgrađeni do 2015. godine automatski upišu u katastar, ali još nije precizirano kolike će biti takse za vlasnike nekretnina i hoće li svi dobiti potpuno čiste papire. Ipak, traži se model u kojem će biti ispunjen minimum urbanističkih uslova neophodnih da se izbegne urbanistički haos.

Pisci novog propisa posebno će voditi računa da institucije koje su kočile prethodne zakone budu, ako je moguće, potpuno izbačene iz odlučivanja. To se odnosi i na mogućnost da pojedini činovnici zahtevaju usluge ili traže mito od podnosilaca zahteva.

Kada je pravni osnov u pitanju, najlakše će do upisa u katastar ući ljudi koji su gradili na zemlji koja je upisana na njihova imena. Biće razrađeni modeli kako će prava ostvarivati oni koji su gradili na državnom ili na zemljištu koje je u vlasništvu nekog drugog lica. U suštini, za legalizaciju će biti potreban overen ugovor o vlasništvu nad zemljištem.

Krajnji cilj novih zakonskih rešenja je i da se nakon ovog procesa potpuno iskoreni bespravna gradnja. Ništa manje nije važna namera da svi koji su se drznuli da zidaju nakon krajnjeg roka iz prethodnog kruga ozakonjenja neće moći da dobiju čiste papire i svi će biti krivično gonjeni. A pogotovo će se oštro postupati prema neodgovornim pojedincima, koji sad kreću u "divlji" graditeljski poduhvat. Neće se izlaziti u susret ni onima koji su zidali da bi se bogatili.

Ipak, pre svega treba sačekati da novi zakon bude napisan i izglasan u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Jedan od najvažnijih ciljeva novog zakona o ozakonjenju nelegalne gradnje je da se do maksimuma pojednostave procedure, a prema nezvaničnim najavama osim ovih olakšica i takse bi mogle da budu niže.

Nelegalna gradnja nije problem samo U Srbiji. I u mnogim razvijenijim zemljama postoji ovaj problem. Prema poslednjim statistikama, u Evropi trenutno 50 miliona ljudi živi u objektima koji su izgrađeni bez papira.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. R., 27.07.2021.
Naslov: Redakcija