Zastava Bosne i Hercegovine

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Odluku sudije može preispitati samo sud


Povodom građanskih okupljanja u Beogradu uzrokovanih tragičnim povređivanjem dvojice dečaka, od kojih je maloletni S.B. podlegao povredama, zbog čega Društvo sudija Srbije izražava žaljenje i saučešće porodici, uvažavajući pravo građana da budu pravovremeno, tačno i potpuno obavešteni i njihovu potrebu da razumeju način funkcionisanja pravosuđa, Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da izda

S A O P Š T E Nj E

Kojim će objasniti da, u skladu sa Ustavom i zakonima,

  • sudovi su samostalni i nezavisni u svom radu
  • sudske odluke ne mogu biti predmet vansudske kontrole
  • sudsku odluku može preispitati samo nadležni sud, u zakonom propisanom postupku
  • sudija ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje prilikom donošenja sudske odluke, osim ako se ne radi o krivičnom delu kršenje zakona od strane sudije
  • pritvor je jedna od mera za obezbeđivanje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka i određuje se kada se ovi ciljevi ne mogu postići blažim merama kao što su: zabrana napuštanja boravišta, jemstvo, zabrana napuštanja stana i druge mere
  • zatvor je kazna koja se izriče u zakonom određenim slučajevima, nakon okončanja krivičnog postupka.

Navedene odredbe i njihovo poštovanje nužne su da bi se obezbedilo funkcionisanje pravne države i zaštita građanskih prava i sloboda i postoje u svakom demokratskom društvu.

Budući da pravilnost sudskih odluka proverava, putem pravnih lekova, nadležni sud, u zakonom propisanom postupku, to je u konkretnom slučaju i učinjeno, tako što je vanraspravno veće Prvog osnovnog suda u Beogradu, po žalbi nadležnog javnog tužilaštva, preinačilo odluku sudije za prethodni postupak o određivanju mere zabrane napuštanje stana i odredilo meru pritvora.

Stoga je izlišno u javnosti stvarati atmosferu kojom se vrši pritisak na sud, kao i pogrešnu sliku da se sudske odluke mogu donositi i preispitivati, a odgovornost sudije utvrđivati, drugim putem, osim onim propisanim Ustavom i zakonom.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 26.07.2021.
Naslov: Redakcija