Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA JAVNE UPRAVE: Državni službenici mogu da napreduju u karijeri po osnovu vrednovanja njihovog rada


Usvajanjem niza zakona i izmenama postojećih, javna uprava omogućava da državni službenici mogu da napreduju u karijeri po osnovu vrednovanja njihovog rada. Karijerni razvoj i stručno usavršavanje zaposlenih, deo su reforme javne uprave u Srbiji.

Cilj novog sistema, koji je uspostavljen 2019. godine, je da se ostvari bolja komunikacija između rukovodilaca i državnih službenika, da se službenici blagovremeno i konstantno informišu o planovima rada koji treba da se ispune, kaže pomoćnica ministra MDULS Ivana Savićević.

"Pored ispunjenja godišnjih ciljeva u njihovom radu, pratiće se i učestalost ispoljavanja poželjnih ponašanja. Da li on izvršava zadatke u predviđenim rokovima, na koji način prikuplja i koristi informacije i kasnije ih prikazuje u svom radu, kako organizuje sopstveni rad i da li preuzima odgovornost za njega, da li je brz, efikasan i metodičan u radu, kakav odnos ima prema kolegama, kakav je odnos sa strankama i građanima u njegovom radu", objašnjava Ivana Savićević.

"Moguće je da u određenom broju slučajeva službenik u većem delu radnog vremena nije pokazivao potrebne kompetencije - to je razlog da mu se ponude manje zahtevni poslovi, što povlači i manju platu i manje zvanje. Takođe, ako se pokaže da je prevazišao očekivanja - znači da ima potencijal da obavlja složenije poslove i da bude uzet u razmatranje za napredovanje", kaže Ivana Savićević i dodaje da ovakva vrsta karijernog napredovanja treba da omogući da najsposobniji i najstručniji državni službenici jednog dana dođu do najodgovornijih poslova u državnoj upravi.

Velika podrška pružena je lokalnim samoupravama za razvoj sistema stručnog usavršavanja i kroz pakete podrške Saveta Evrope.

"Srbija je članica SE, ovo je zajednički projekat koji, u saradnji, sprovode Savet Evrope, EU i Srbija. Dakle, ovo je situacija u kojoj svi dobijaju, zato što će gradovi i opštine postati jači, građani će imati više prava i više pristupa svojim pravima, zajedno radimo na putu pristupanja Srbije EU, a Evropska unija ima uz sebe snažnog partnera sa kompetencijama i iskustvom rada u lokalnoj samoupravi", kaže šef misije SE u Beogradu Tobias Flesenkemper.

Sistem stručnog usavršavanja ušao je u novu fazu osnivanjem Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU). Podrška NAJU u profesionalnom razvoju javne uprave najnoviji je projekat podrške EU. Cilj projekta je da doprinese uspostavljanju efikasnije, inkluzivnije i odgovornije javne uprave u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Danas, 23.07.2020.
Naslov: Redakcija