Zastava Bosne i Hercegovine

ELEKTRONSKA PRIJAVA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE: Rok za podnošenje prijave ističe 31. jula 2020. godine


PREUZMITE OBRAZAC PRIJAVE SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE PODNOSI ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE •

Od 18. jula 2020. godine, na Portalu LPA (lpa.gov.rs)omogućeno je elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2019. i 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine - preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave za 2020. godinu.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu - Obrazac 1:

  • potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),
  • unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),
  • u polje "jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost" unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost,
  • prijave za prethodnu 2019. godinu, podnose se za period od 07. do 31. decembra.
Izvor: Vebsajt Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije, 17.7.2020.
Naslov: Redakcija