Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Upwork Inc imenovao predstavnika za Republiku Srbiju u skladu sa Zakonom


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 26.4.2021. godine pismenu odluku; Upwork Inc, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim državama, kojom ovo privredno društvo imenuje svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon).

Predstavnik ovog privrednog društva za Republiku Srbiju je Advokatska kancelarija Karanović&partners sa adresom Resavska 23, Beograd.

U skladu sa Zakonom, ovom predstavniku se, uz ovo privredno društvo, odnosno umesto njega, Poverenik ili drugo lice može obratiti u pogledu svih pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja poštovanja odredbi ovog zakona.

Poverenik ponovo apeluje na druge strane kompanije koje imaju obavezu imenovanja svog predstavnika u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom, da istu obavezu izvrše i time pokažu svest o obavezi poštovanja vladavine prava i privatnosti svojih korisnika.

Izvor: Izvor: Vebsajt Poverenika, 26.04.2021.
Naslov: Redakcija