Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: Pored zaštićenih kupaca električne energije i gasa, uvedena je i kategorija energetski ugroženi kupac toplotne energije


Status energetski ugroženog kupca električne energije, koji je dobijen po starom Zakonu o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon), ima 63.874 potrošača, a procene Ministarstva energetike su da će novi, nedavno usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 40/2021), omogućiti da ovu povoljnost u Srbiji iskoristi oko 200.000 ljudi iz kategorije socijalno ugroženih.

Zbog neizmirivanja svojih obaveza ove povlastice je od početka godine izgubilo 1.930 najsiromašnijih, pa pravo na umanjenje iznosa računa za utrošene kilovate trenutno ima 61.944 korisnik. Tako kažu iz EPS-a, što praktično znači da dobijanje statusa energetski ugroženog kupca uslovljava i poštovanje određenih pravila, a jedno od njih je da kilovati koji su potrošeni iznad od onih koje država finansira, moraju da se redovno plaćaju.

Po Uredbi o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik, 104/2017 - dr. pravilnik, 36/2018 - dr. pravilnik, 59/2018, 88/2018 - dr. pravilnik, 34/2019 - dr. pravilnik, 82/2019 - dr. pravilnik, 76/2020 - dr. pravilnik i 144/2020 dr. pravilnik) predviđeno je da se, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, umanjuje i račun za struju. Za domaćinstvo sa jednim članom to umanjenje je 120 kilovata mesečno, sa dva i tri člana od 160 kilovata, za ona sa četiri i pet članova od 200 kilovata mesečno. Najviše je za porodice koje imaju šest i više članova i iznosi 250 kilovata. Treba da se zna da pravo na umanjenje računa neće imati samo energetski ugroženi kupci koji troše 6,5 puta više struje od one predviđene uredbom.

Do olakšica za besplatne kilovate primaoci socijalne pomoći i dečjeg dodatka dolaze bez podnošenja zahteva, dok ostali, kojima je mogućnost data po osnovu primanja, to moraju da urade na nekom od šaltera lokalne samouprave sa brojnim papirima. Pored zahteva moraju da prilože i lične podatke o svim članovima porodice, da li su na redovnom školovanju, zaposleni ili ne, visinu prihoda, podatke o stambenom prostoru koji koriste. Moraju da dostave i dokaz iz katastra iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti, uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja. Preduslov da dobiju besplatne kilovate struje je da su im svi raniji računi uredno plaćeni, odnosno da nemaju dugovanja.

Prošle godine pravo na besplatnu struju imalo je jednočlano domaćinstvo sa prihodima koji ne prelaze 14.571,74 dinara, sa dva i tri člana koji mesečno ne zarađuju ukupno više od 21.216,14 dinara, za porodice sa četiri i pet članova do 27.856,18 dinara, sa šest i više članova do 35.030,72 dinara.

Dakle, država je detaljno previdela kako i ko može da dođe do besplatnih kilovata, ali i kako može da ih izgubi, zbog čega je vrlo važno da najsiromašniji preuzete obaveze izmiruju. Jedna od njih je i naknada za obnovljive izvore energije, od koje ni oni nisu oslobođeni, a koja je od januara ove godine povećana 4,6 puta, sa 0,093 na 0,437 dinara po kilovatu. Dakle, država koja najsiromašniji deo stanovništva, kroz Uredbu o energetski ugroženom kupcu pomaže, s druge strane im odmaže jer moraju da plate i ovaj namet kojom se stimulišu domaći i strani investitori da proizvode zelene kilovate.

Bilo je mišljenja da se ovog nameta oslobode najsiromašniji, ali se ipak odustalo. Pošto EPS ne može sama finansijski da podnese taj trošak i plati investitorima ovu zelenu struju, to čini preko računa svih građana. Pa i onih najsiromašnijih koji nisu izuzeti iz ove naknade, pa zato na i na njihovim računima stoji izdvajanje za obnovljive izvore energije jer nigde uredbom ni zakonom ne piše da se njima taj trošak ne zaračunava. Mesta za odustajanje od ove obaveze nije bilo ni zbog budžeta jer je za ovu godinu predviđeno je da se za zaštitu energetskih kupaca izdvoji 1,3 milijarde dinara, što je manje nego prošle.

Inače, povlastice za struju važe jednu kalendarsku godinu, pa svi koji ostvaruju to pravo moraju na početku godine da pripreme novi zahtev kako bi im ponovo stizali umanjeni računi.

Iz Ministarstva energetike kažu da je novim Zakonom o energetici, pored zaštićenih kupaca električne energije i gasa, uveden i energetski ugroženi kupac toplotne energije.

- Energetski ugroženi kupac će po dobijati subvencije za utrošenu električnu i toplotnu energiju ili za gas. Očekuje se povećanje broja ugroženih kupaca za dva ili možda čak i tri puta. Do sada je bilo oko 70.000 ugroženih kupaca u oblasti električne energije, a sa unapređenjem kriterijuma koji su u nadležnosti lokalnih samouprava, očekuje se da bi taj broj mogao da se poveća i do 200.000. Bliži kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca i obim prava na umanjenje mesečne obaveze, za uređenje ovog statusa propisuju se aktom Vlade (Uredba o energetski ugroženom kupcu) - kažu u Ministarstvu.

Izvor: Izvor: Vebsajt Blic, Slađana Vukašinović, 27.04.2021.
Naslov: Redakcija