Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Otpisuju se sva potraživanja Poreske uprave od 1. januara 2016. godine do kraja 2021. godine za sve frilensere koji su prihodovali do 64.000 dinara ili 540 evra mesečno


Predstavnici frilensera i Vlada Republike Srbije postigli su prošle nedelje dogovor u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza radnika na internetu, kojih prema nekim procenama u Srbiji ima oko 100.000. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje su usvojene 28. aprila, uveden je neoporezivi iznos od 384.000 dinara godišnje (32.000 dinara mesečno), za ceo obuhvaćeni period pet godina unazad, pa su tako svi koji su zarađivali manje od oko 768.000 dinara godišnje zapravo oslobođeni poreskih obaveza za protekli period.

Na ovaj način se otpisuju sva potraživanja Poreske uprave od 1. januara 2016. do kraja 2021. za sve frilensere koji su prihodovali do 64.000 dinara ili 540 evra mesečno.

Granica je na ovaj način pomerena za oko 70 evra naviše u odnosu na prethodni sastanak dve strane, pa će oko 80 odsto frilensera biti oslobođeno plaćanja poreza i doprinosa koje nisu regulisali u prethodnih 5 godina. Ostalima će država otpisati sve kamate i ponuditi reprogram u trajanju od 10 godina.

Ovo su glavni rezultati dogovora koji su Udruženje radnika na internetu i Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije postigli sa Vladom, a odnosi se na povećanje normiranih troškova frilensera sa 43 na 50 odsto, čime se smanjuje poreska osnovica. Takođe, na sastanku je dogovoreno da će se frilenserima omogućiti upisivanje radnog staža, srazmerno uplaćenom delu obaveza, što je bio jedan od kamena spoticanja u dosadašnjim pregovorima.

Čini se da je većina frilensera zadovoljna postignutim dogovorom, a to pokazuje i anketa koju je Udruženje radnika na internetu (URI) sprovelo među svojim članstvom. Naime, za 56 odsto frilensera u ovom udruženju dogovor sa Vladom je prihvatljiv. Ipak, ima i onih koji su nezadovoljni i smatraju da nije postignut prvobitni cilj, a to je otpisivanje svih dugova u proteklom periodu.

Iz Udruženja su zvanično saopštili da smatraju da je kroz pregovore u proteklih sedam meseci ipak postignut značajan uspeh, pošto se na ovaj način suštinski otpisuje 70 do 100 odsto duga u proteklih 5 godina.

Prema postignutom dogovoru, oni koji su zarađivali oko 600 evra mesečno imali bi poresko opterećenje od 2,69 odsto, što znači da bi im dug za prethodni period bio 169 evra ili nešto manje od 200 dinara mesečno ako prihvate reprogram na 10 godina, odnosno 120 rata.

Za frilensere sa prihodima od 850 evra mesečno, poresko opterećenje bi bilo 10 odsto, pa bi njihov dug za pet godina unazad iznosio oko 1.000 dinara mesečno u narednih 10 godina.

Svi koji su zarađivali do oko 1.400 evra mesečno, platili bi porez od oko 17 odsto, što bi značilo mesečnu ratu od oko 2.900 dinara.

Prethodno je dogovoreno da se isti model oporezivanja primenjuje i za sve prilive do 30. septembra ove godine, ali je najnovijim dogovorom taj rok praktično pomeren do 1. januara 2022. godine, odnosno do stupanja na snagu zakona koji će uređivati prava i obaveze frilensera.

Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu, kako se navodi u saopštenju Vlade, pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti do sada dogovoreni uslovi.

Dve strane su dogovorile i da će Udruženje radnika na internetu i Udruženje frilensera odrediti svoje predstavnike koji će učestvovati u radnoj grupi koja ima zadatak da izradi predloge novih zakonskih rešenja.

Izvor: Izvor: Vebsajt Blic, Marko Andrejić, 26.04.2021.
Naslov: Redakcija