Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UREĐENJU SUDOVA: Zakon omogućio višim sudovima da uspostave službe za pomoć i podršku svedocima i žrtvama, a ta praksa zaživela je u 23 od 25 sudova


U Višem sudu u Novom Sadu, od početka 2021. godine do sredine aprila, saslušanjem žrtava i svedoka putem video linka organizovana su 24 svedočenja, čime je izbegnuta mogućnost sekundarne viktimizacije žrtava, ocenjeno je na skupu u Višem sudu koji je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji.

Kako je rečeno, u četiri slučaja svoje iskaze sudu ili tužilaštvu putem video i audio linka dali su maloletnici, pa je na taj način izbegnuto da se u sudnici, pre ili nakon suđenja, ponovo sretnu sa okrivljenim. Time je svedena na minimum mogućnost sekundarne viktimizacije žrtava.

Povodom Evropskog dana žrtava krivičnih dela, koji se obeležava 22. februara, Misija OEBS-a u Srbiji i Delegacija EU u Srbiji opremile su u Višim sudovima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru posebno uređene sobe savremenom videokonferencijskom opremom koja omogućuje svedočenja preko audio ili video linka.

Predsednik Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić je rekao da je u pitanju oprema koja može da doprinese tome da svedoci i oštećeni na kvalitetniji način iznose svoje iskaze i mirnije svedoče, što je od velikog značaja ne samo zbog njih, već i zbog sudija i tužilaca koji na taj način dobijaju mnogo kvalitetnije iskaze od svedoka.

Alimpić je dodao da je Zakon o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odluka US) iz 2013. godine omogućio višim sudovima da uspostave službe za pomoć i podršku svedocima i žrtava, te da je u 23 od 25 sudova ta praksa zaživela.

"Nova oprema omogućuje žrtvama, odnosno oštećenima da svoj iskaz daju u posebnoj prostoriji suda, bez prisustva ostalih učesnika postupka, između ostalog i bez prisustva okrivljenog. Svi drugi učesnici u postupku mogu da čuju i vide to svedočenje", pojasnio je Alimpić.

Službenica za pomoć i podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela u Višem sudu u Novom Sadu Jelena Ostojin, ukazala je da je u periodu od 2015. godine do danas kroz tu službu prošlo 187 svedoka i oštećenih koji su ispitani putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka.

"Najčešće je primenjivano u postupcima za krivična dela protiv polnih sloboda, nasilja u porodici, trgovine ljudima, iznude i razbojništva", rekla je Ostojin i dodala da je njena uloga da svedocima ili žrtvama obezbedi emotivnu i logističku pomoć i podršku pre, za vreme i posle saslušanja i da im omogući da lakše daju svoj iskaz.

Prema njenim rečima, ovaj način ispitivanja svedoka pred sudom i tužilaštvom pokazao se kao efikasan i dobar način za davanje iskaza, posebno osetljivih svedoka i maloletnih lica, a njena uloga je da dočeka žrtvu ili svedoka, organizuje da se ne sretne s okrivljenim i uz što manje nelagoda završi svedočenje.

Sudija Višeg suda u Novom Sadu Ivana Josifović rekla je da je ova vrsta saslušavanja putem video linka izuzetna za dovođenje na najniži stepen ponovne viktimizacije oštećenog.

"Ukoliko bismo imali svedoka koji bi iskaz davao u strahu, koji treba da stoji na metar-dva udaljen od okrivljenog, da mu bude okrenut leđima, mislim da ne postoji teža procesna uloga nego biti svedok. Ko je okrivljen, on se brani, a svedok je najčešće lice koje se sticajem okolnosti slučajno našlo u okviru nekog inkriminisanog događaja i boji se svega", rekla je ona.

Josifović je rekla da je u svrhu smanjenja sekundarne viktimizacije moguće jednom izvršeno saslušanje koristiti ponovo, bez potrebe za novim svedočenjem, a dodala je da je to od značaja i za drugostepeni sud, koji će onda na raspolaganju imati snimak cele procesne radnje i moći da se uveri da li je sud u prvom stepenu dobro procenio dokaz predočen u tom svedočenju.

Zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu Zoran Jakovljević rekao je da tužilaštvo primenjuje ovu opremu u predistražnom postupku za krivična dela silovanja, obljube nad nemoćnim licem, obljube nad detetom, te trgovine ljudima, a da je od početka 2021. svedočenje na ovakav način sprovedeno u 23 postupka.

Izvor: Vebsajt Danas, 23.04.2021.
Naslov: Redakcija