Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKI TRETMAN DAVANJA KOJIM POSLODAVAC ZA SVE ZAPOSLENE OBEZBEĐUJE SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU: Izdatak za sistematski pregled ne podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu i plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ukoliko su sredstva uplaćena direktno na račun zdravstvene ustanove koja pruža usluge


U zaradu zaposlenog ne treba računati izdatak za privatni lekarski pregled koji plaća poslodavac, objavljeno je u Biltenu službena objašnjenja i mišljenja za primenu finansijskih propisa.

Na pitanje da li se zaradom smatra davanje kojim poslodavac za sve zaposlene obezbeđuje sredstva za zdravstvenu zaštitu plaćanjem iz svojih sredstava direktno na račun zdravstvene ustanove koja pruža usluge, navodi se da "sredstva za zdravstvenu zaštitu obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava i da ova davanja ne čine zaradu zaposlenih, već predstavljaju davanje koje predstavlja izdatak za poslodavca."

To znači da izdatak za sistematski pregled ne podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu i plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Međutim, kada poslodavac ne vrši plaćanje zdravstvenim ustanovama već privrednom društvu koje ne obavlja zdravstvenu delatnost, to predstavlja davanje zaposlenima od strane poslodavca i kao takvo podleže oporezivanju i plaćanju poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade, navodi se u Biltenu objavljenom na sajtu Ministarstva finansija.

Izvor: Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 26.04.2021.
Naslov: Redakcija