Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O POSTUPKU VANSUDSKOG REŠAVANJA SPORA PRED REGULATORNIM TELOM ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE: Konsultacije će trajati do 20. aprila 2024. godine


U skladu sa čl. 36. i 37. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023), Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o postupku vansudskog rešavanja spora pred Regulatornim telom za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, Beograd

E-mail: ratel@ratel.rs

 zastitakorisnika@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Jelena Ivanović, jelena.ivanovic@ratel.rs, broj telefona: 011 2026 909

Raspored aktivnosti:

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 20. aprila 2024. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Regulatora.


Izvor: Vebsajt RATEL, 20.03.2024.
Naslov: Redakcija