Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Korišćenje sistema elektronskih faktura biće besplatno, bez dodatnih troškova za njegove korisnike


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se sistemski uređuje oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture.

"Navedeni Predlog zakona sledi najbolju praksu prelaska na elektronsko fakturisanje koju primenjuju države Evropske unije, a njime se unapređuje transparentnost, pravna sigurnost i konzistentnost pravnog okvira koji reguliše oblast elektronskog fakturisanja", naveo je ministar finansija Siniša Mali.

Naveo je i da će korišćenje sistema elektronskih faktura biti besplatno, te da se neće stvoriti dodatni troškovi za njegove korisnike.

"Ovaj zakon će omogućiti uštedu u vremenu potrebnom za rad sa fakturama, jer nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku. Ušteda u vremenu će biti ostvarena i zbog toga što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva", istakao je Mali.

Izvor: Vebsajt B92, 25.03.2021.
Naslov: Redakcija