Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju


U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o potvrđivanju Odluke 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine kojom se zamenjuje Aneks I Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji je podnela Vlada.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojen je Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - za zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a na čiju funkciju je izabrana Sanja Unković.

Narodna skupština je većinom glasova usvojila i Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i glasanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.03.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija