Zastava Bosne i Hercegovine

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE (JISP) I AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI I PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Paragraf organizuje vebinar 27. aprila 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP) i aktuelnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja", 27. aprila 2021. godine.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa:

 • organizacionom strukturom, funkcionisanjem, načinom pristupa i unosa podataka u JISP
 • zakonskim obavezama prilikom obrade podataka o ličnosti i postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa funkcionisanjem Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP), načinom pristupa i unosa podataka u informacioni sistem, kao i sa odgovorima na najčešće praktične probleme koji se pojavljuju u praksi prilikom unosa podataka u informacioni sistem.

Učesnici će imati priliku i da se detaljno upoznaju sa zakonskim obavezama ustanove povodom obrade podataka o ličnosti, kao i sa postupanjem po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Vebinar je namenjen rukovodiocima i sekretarima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskim ustanovama, svim zaposlenima kojima je dato ovlašćenje za pristup i unos podataka u Jedinstveni informacioni sistem prosvete, kao i zaposlenima koji su zaduženi za primenu propisa o zaštiti podataka o ličnosti i ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Teme vebinara:

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE - JISP

 • pravni osnov i organizaciona struktura informacionog sistema
 • pristup informacioniom sistemu: vođenje, obrada, unos, ažuriranje, dostupnost podataka koji se unose u registre
 • statistički izveštaji na osnovu podataka iz registara
 • odgovori na najčešće postavljena pitanja ustanova obrazovanja i vaspitanja

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • obrada podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • sadržina prava na pristup informacijama od javnog značaja
 • postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 • ograničenje prava na slobodan pristup kada informacija od javnog značaja sadrži i podatak o ličnosti

Predavači:

 • Srđana Svetozarević - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Aleksandra Jovanović - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP) i aktuelnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja".

Izvor: Redakcija, 28.03.2021.