Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONSKE MOGUĆNOSTI ZA BRŽI UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I RASPOLAGANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI: Paragraf organizuje vebinar 14. maja 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Zakonske mogućnosti za brži upis u katastar nepokretnosti i raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini", 14. maja 2021. godine.

Učesnici na vebinaru će imati priliku da se upoznaju sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti, pravilima o redosledu upisa i načelu prvenstva, kao i zakonskim mogućnostima za prekoredni upis u katastar, postupcima pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, postupku promene namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, kao i sa aktuelnom praksom nadležnih organa. Vebinar daje detaljan prikaz postupka upisa u katastar i postupke raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.

Polaznici vebinara će se detaljno upoznati sa tokom postupka upisa u katastar nepokretnosti i postupcima vezanim za raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini, najčešćim problemima sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima, kao i sa aktuelnom praksom i mišljenjima nadležnih organa. Mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, odnosno kontakt sa kompetentnim predavačima polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara.

Vebinar je namenjen zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednim subjektima, advokatima i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

ZAKONSKE MOGUĆNOSTI ZA BRŽI UPIS U KATASTAR

 • Uslov pravnog kontinuiteta kod upisa u katastar
 • Prekoredni upis u katastar
 • Redosled upisa i načelo prvenstva
 • Spajanje postupaka
 • Postupci upisa po Zakonu o eksproprijaciji i postupci za potrebe eksproprijacije
 • Posebni zakoni kao osnov za "preskakanje" redosleda upisa
 • Merodavno stanje prilikom odlučivanja o upisu u katastar
 • Otkup i drugi ugovori izuzeti od kontinuiteta
 • Prodaja nepokretnosti u postupku stečaja
 • Situacije u kojima se priznaje zatečeno stanje u katastru

RASPOLAGANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI

 • Pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu
 • Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Razmena građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Zasnivanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini
 • Ispravka granica susednih katastarskih parcela
 • Promena namene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko
 • Nadležnost pravobranilaštva u postupcima raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini

Predavači:

 • Miloš Bjelanović - načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Zakonske mogućnosti za brži upis u katastar nepokretnosti i raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini".

Izvor: Redakcija, 28.03.2021.