Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA PRAVA POGORŠANA EPIDEMIJOM KOVIDA 19


Kao i prošle godine, Srbija je i u toku 2020, prema oceni Međunarodne konfederacije sindikata, zemlja u kojoj se sistematično krše prava radnika. Zbog krize izazvane epidemijom kovida 19, stanje radnih prava dodatno se pogoršalo u odnosu na prošlu godinu.

Na osnovu zbira ocena svih pojedinačnih poglavlja u najnovijem izveštaju Fondacije Centra za demokratiju, prosečna ocena stanja radnih prava u Srbiji za 2020. godinu iznosi 1,78, što predstavlja pogoršanje u odnosu na minulu godinu kada je ta ocena bila dva.

U izveštaju se navodi da je u oblasti radnog prava došlo do drastičnog usporavanja normativnih aktivnosti, uzrokovanog epidemijom i održavanjem parlamentarnih izbora. Usvojen je jedini dokument javne politike planiran za 2020, Akcioni plan za poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje, a u odnosu na 2019, dodatno je smanjen broj inspektora rada, kao i broj sprovedenih nadzora. Zbog toga je stanje kada je u pitanju samo radno pravo dobilo goru ocenu u odnosu na prošlu godinu – 1,33.

U fondaciji podsećaju da je u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u 2019. zabeležen najveći broj smrtnih povreda na radu u poslednjih nekoliko godina – čak 54, dok je broj povreda na radu porastao za čak 30 odsto u odnosu na lane. Isto kao i u 2019, do novembra ove godine nije usvojen nijedan propis koji je vlada planirala u ovoj oblasti za ovu godinu. S druge strane, tokom trajanja vanrednog stanja i nakon njega usvojeno je nekoliko podzakonskih akata kojima se propisuju standardi bezbednog i zdravog rada i obaveze poslodavaca i zaposlenih u kontekstu epidemije.

Stanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dobilo je ocenu dva, kao i u prošlom izveštaju. Stanje u oblasti socijalnog dijaloga Evropska komisija ocenila je na isti način kao i u prethodnom izveštaju – socijalni dijalog je i dalje slab.

Socijalni partneri ni ove godine nisu postigli konsenzus na sednici Socijalno-ekonomskog saveta o visini minimalne cene rada za narednu godinu, koju je vlada nakon toga sama povećala za 6,6 odsto. U 2020. zaključen je samo jedan novi posebni kolektivni ugovor u javnom sektoru, a zbog posledica epidemije dopunjeno je deset posebnih kolektivnih ugovora. Na sednicama SES-a nisu razmatrane mere upravljanja krizom izazvanom epidemijom. Nije utvrđen nijedan predlog zakona planiran u ovoj oblasti za 2020: ni predlog zakona o štrajku, ni predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalno-ekonomskom savetu. Stanje u oblasti socijalnog dijaloga dobilo je istu ocenu kao u prošloj godini – dva.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 22.12.2020.
Naslov: Redakcija