Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU KODEKSA PONAŠANJA NARODNIH POSLANIKA: Narodni poslanik kome je izrečena opomena kažnjava se novčanom kaznom u visini 10 odsto osnovne plate poslanika, a poslanik kome je izrečena javna opomena ostaće bez polovine plate


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, kojom se uvode i novčane kazne za njegovo kršenje.

Narodni poslanik kome je izrečena opomena kažnjava se novčanom kaznom u visini 10 odsto osnovne plate poslanika, a poslanik kome je izrečena javna opomena ostaće bez polovine plate.

Do sada su postojale samo opomena i javna opomena za kršenje kodeksa.

Kodeks se menja i kako bi se uskladio sa preporukama grupe država za borbu protiv korupcije GREKO, a u praksi to znači da je veća pažnja posvećena Etičkoj komisiji koja će ubuduće davati mišljenje da li je poslanik prekršio kodeks.

Mišljenje Komisije nije obavezujuće, ali jeste obaveza da bude istaknuto na sajtu Narodne skupštine.

Šef poslaničke grupe SNS i predsednik Administrativnog odbora Aleksandar Martinović rekao je u raspravi da je suština izmena u tome da je veću pažnja posvećena Etičkoj komisiji.

"Propisali smo sastav komisije, ovlašćene predlagače za izbor članove komisije, postupak za odabir kandidata i postupak za predlaganje članova komisije skupštini", rekao je Martinović.

Kako je objasnio, suštinska promena je da Administrativni odbor ima obavezu da pre donošenja odluke o eventualnoj povredi kodeksa pribavi mišljenje Etičke komisije koje nije obavezujuće, ali se mišljenje objavljuje na internet stranici.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.09.2021.
Naslov: Redakcija