Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Nacrt zakona doprineće jačanju demokratije


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da će novi Zakon o zaštitniku građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja biti značajna podrška jačanju demokratije u Srbiji i razvoju našeg društva, saopštilo je Ministarstvo.

Ona je to istakla tokom sastanka sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijasom Flesenkemperom i tom prilikom naglasila da je obaveza Srbije, kao zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, da ojača kapacitete za osiguranje nezavisnosti i samostalnosti u radu Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Istovremeno, ona je izrazila uverenje da je Ministarstvo, radeći na pomenutim zakonima, dalo svoj doprinos na putu reformi i evropskih integracija.

Na sastanku je bilo reči i o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je u izradi, a Obradović kaže da bi mišljenje Venecijanske komisije na pomenuti Nacrt zakona trebalo da bude dostavljeno tokom narednog meseca i dodala da očekuje da će najveći deo preporuka Venecijanske komisije biti implementiran u Nacrt zakona koji Ministarstvo priprema.

Napomenuvši da je jačanje kapaciteta javne uprave i administracije jedna od ključnih tačaka pregovora za članstvo u EU, Obradović je navela da je ostvaren veliki pomak na polju reforme javne uprave, a sve u korist građana i privrede, i dodala da je podrška Saveta Evrope Ministarstvu od izuzetnog značaja.

Flesenkemper je ministarku Obradović izvestio o sprovedenim aktivnostima u okviru projekta "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - Faza 2".

Sagovornici su konstatovali da je dosadašnja saradnja tokom realizacije obe faze projekta bila izuzetno uspešna.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.09.2021.
Naslov: Redakcija