Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE: Ključne izmene obuhvataju oblast intersektorske saradnje, reagovanje na situacije nasilja prema zaposlenima u sistemu obrazovanja, isticanje odgovornosti za blagovremeno reagovanje i postupanje škole i porodice, unapređivanje procedura na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020), stupio je na snagu 8. avgusta 2020. godine.

U cilju unapređivanja intersektorske saradnje u zaštiti od svih oblika nasilja koja obuhvataju decu i učenike Radna grupa Vlade Republike Srbije za suzbijanje nasilja u školama kao jedan od svojih zaključaka donela je izmene postojećeg Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Sl. glasnik RS", br. 46/2019). U skladu sa zaključkom Radne grupe Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pristupilo je izmenama Pravilnika.

Ključne izmene obuhvataju oblast intersektorske saradnje, reagovanje na situacije nasilja prema zaposlenima u sistemu obrazovanja, isticanje odgovornosti za blagovremeno reagovanje i postupanje škole i porodice, unapređivanje procedura na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Takođe, na osnovu analize dosadašnje primene Pravilnika u ustanovama, definisanje procedura je unapređeno u cilju jasnijeg razumevanja i obezbeđivanja standardizacije njihove primene, posebno u osetljivim situacijama.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posebnu pažnju posvećuje kreiranju bezbednog i podsticajnog okruženja za decu i učenike kao i za sve učesnike obrazovno vaspitnog procesa.

Vršnjačko nasilje i nasilje u koje su uključena deca/učenici kao akteri se ne može posmatrati odvojeno od porodičnog nasilja, drugih oblika nasilja koji postoje u društvu i dominantnog sistema vrednosti. Značajni partneri obrazovnih ustanova u prevenciji i reagovanju na situacije nasilja pored porodice su i drugi sektori i njihove institucije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 21.09.2020.
Naslov: Redakcija