Zastava Bosne i Hercegovine

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Udruženje sudija i tužilaca pozvalo Vladu da učestvuje u rešavanju ovog pitanja, jer sudovi zbog zatrpanosti predmetima ne mogu da ih rešavaju. Traže da se oformi radna grupa sa predstavnicima nadležnih ministarstava, Narodne banke Srbije, poslovnih banka i sudija, kako bi se pronašao model za što efikasnije prevazilaženje ove situacije


Osnovni sudovi u Srbiji u poslednje tri godine blokirani su desetinama hiljada tužbi građana protiv banaka, kojima se traži poništavanje odredbi ugovora o kreditima na osnovu kojih su banke naplaćivale "troškove obrade kredita".

Na ovo je ukazalo Udruženje sudija i tužilaca UST i pozvalo Vladu da učestvuje u rešavanju ovog pitanja na brz i pogodan način, jer sudovi zbog zatrpanosti predmetima ne mogu da ih rešavaju.

Parnična odeljenja osnovnih sudova koji postupaju u prvom stepenu su ove godine utrostručili mesečni priliv predmeta, pa tako sudija koji postupa u ovoj materiji dnevno primi i po više desetina tužbi sa ovim tužbenim zahtevom.

Ovo strukovno udruženje očekuje da Vlada Republike Srbije kao i kod problema za zaduživanjem u švajcarcima, oformi radnu grupu sa predstavnicima nadležnih ministarstava, Narodne banke Srbije, poslovnih banka i sudija, kako bi se pronašao model za što efikasnije prevazilaženje ove situacije.

Kako UST navode, u ovim sporovima između građana i banaka, banke spore pravni osnov i pravno shvatanje banaka nema uporište u domaćim propisima. Dodaju da bi ovaj problem uskoro mogao da pogađa i državu jer će kao posledica ovog nesavladivog stanja proizaći zahtevi za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koji će biti praćeni ogromnim troškovima koje će plaćati država.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Ca., 22.09.2020.
Naslov: Redakcija