Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UGOSTITELJSTVU: Od 1. oktobra 2020. godine ugostitelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko centralnog informacionog sistema


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije pozvalo je sve ugostitelje da prijave lokalnoj samoupravi nekategorisani smeštaj na njenom području.

- Pozivaju se ugostitelji da u najkraćem mogućem roku ispune svoju zakonsku obavezu i da se evidentiraju kod JLS (jedinice lokalne samouprave). Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene Pravilnika o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 87/2020) kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostitelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-a - navodi resorno Ministarstvo.

Kako se ističe, nepostupanje po napred navedenom, ugostitelji, saglasno Zakona o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) i Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019), čine prekršaj, o čemu će biti obaveštena turistička inspekcija i MUP - Služba za strance.

Naime, Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

U saopštenju se navodi da je u pitanju nekategorisani smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr. u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba.

Takođe, Ministarstvo je uputilo poziv i jedinicama lokalne samouprave da ispune zakonske obaveze, te da shodno tome, u CIS unesu nekategorisane ugostiteljske objekte i objekte domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

Za nepostupanje JLS predviđena je novčana kazna od 50.000 do 100.000 dinara. U slučaju da ugostitelji koji su uredno ispunili svoju zakonsku obavezu ne budu uneti u CIS i ne budu u mogućnosti da vode evidenciju korisnika usluga preko tog sistema, odgovornost će snositi odgovorno lice u JLS.

Izvor: Vebsajt eKapija, 22.09.2020.
Naslov: Redakcija