Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONSKI UREDITI VISINU ZARADE TOKOM SAMOIZOLACIJE ZBOG INFEKCIJE KORONA VIRUSOM


Sindikati UGS "Nezavisnost" i Asocijacija slobodnih nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) traže od Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja da se donese zakonski akt kojim bi se utvrdila visina zarade tokom samoizolacije zbog infekcije korona virusom.

Ekonomski savetnik u UGS "Nezavisnost" Zoran Ristić rekao je da su poslodavci uglavnom poštovali apel države za vreme trajanja vanrednog stanja da se radnicima koji su u samoizolaciji dve nedelje plati pun iznos zarade.

"Sada kada nije na snazi vanredno stanje poslodavcima se, pošto nema zakonske regulative kako da se obračuna zarada u vreme samoizolacije, ostavlja mogućnost da sami utvrde iznos zarade", rekao je Ristić.

Zbog toga, kako je rekao u praksi vlada šarenilo rešenja, od isplate 100 odsto zarade, do 65 odsto kao za vreme bolovanja što je minimum, definisan Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Dodao je da bi trebalo doneti propis koji reguliše nadoknadu zarade za vreme samoizolacije na jedinstven način.

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Ranka Savić rekla je da je taj sindikat pre nekoliko dana uputio zahtev Ministarstvu rada da zakonski reguliše visinu isplaćene zarade za vreme samoizolacije jer u praksi ima puno problema.

Ocenila je da nije rešenje da sindikat reaguje po pojedinačnim prijavama i bori za prava radnika, već da se mora doneti zakonski akt koji na jedinstven način uređuje visinu zarade u vreme samoizolacije.

Izvor: Vebsajt Danas, 24.07.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija