Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Unija poslodavaca Srbije predlaže izmene Zakona


Nakon opsežne konsultacije sa privrednicima, a sve u cilju prilagođavanja novonastalim okolnostima koje su nametnute u doba ove pandemije - s obzirom na činjenicu da zakonodavac mora da osluškuje društvene pojave i da ih uobličava u pravnu normu kojom se formiraju vrednosni stavovi društva koji su prihvatljivi, pozitivni i odslikavaju trenutnu situaciju, Unija poslodavaca Srbije predlaže izmene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje - dalje: Zakon).

1) U delu Zakona koji se odnosi na godišnje odmore - Član 73. stav 2. predlažu brisanje odrednice da prvi deo godišnjeg odmora mora da se koristi u trajanju od najmanje dve nedelje neprekidno, kao i da isti mora da se iskoristi najdalje do 30. juna.

2) Nadalje, predlažu izmene Zakona u članu 115. u delu koji se odnosi na odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, da naknada zarade zaposlenom ide o trošku Fonda za zdravstvo RS. Sve ovo uzimajući u obzir da su brojna zaposlena lica bila u karantinu ili samoizolaciji po rešenju nadležnog državnog organa, sanitarnog inspektora, samo zbog sumnje u mogućnost da su zaraženi virusom COVID-19, a u cilju zaštite i bezbednosti svog, ali i zdravlja svih ostalih lica sa kojima bi potencijalno mogli doći u kontakt.

3) U odnosu na član 116. Zakona koji predviđa pravo na naknadu zarade za zaposlenog u visini od 60% za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini, odnosno duže, uz prethodnu saglasnost ministra, predlažemo reviziju, odnosno pojednostavljenje ove procedure, koja se pokazala neophodnom baš u ovakvim vanrednim situacijama uvedenim usled nastanka više sile kakva je bila iznenadna i globalna pojava i proglašenje pandemije COVID-19. Takođe, predlažu i preciziranje člana 117. Zakona, baš uzimajući u obzir probleme i potrebe za prilagođavanjem i opstankom poslodavaca u iznenadnoj nepovoljnoj situaciji, poput ove koja nas je pogodila s proleća 2020. godine.

Unija poslodavaca Srbije još jednom pozdravlja sve donete mere Vlade Republike Srbije, kao i napore ministarstva na čijem ste čelu, usmerene na sprečavanje infekcija, spašavanje života i minimalizovanje negativnih uticaja pandemije COVID-19 na nacionalnu ekonomiju.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca, 24.07.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija