Zastava Bosne i Hercegovine

NOVINE U PROPISIMA I PRAKTIČNA REŠENJA ZA UČESNIKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar za ponuđače, 27. avgusta 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Novine u propisima i praktična rešenja za učesnike u postupcima javnih nabavki". Vebinar koji je namenjen ponuđačima, biće održan 27. avgusta 2020. godine.

Vebinar je namenjen pravnicima, ekonomistima, i ostalim zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude, komunikaciji sa naručiocima, i pravnoj zaštiti, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme vebinara:

1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PREUZIMANJE, POJAŠNJENJA I IZMENE

 • Formulisanje zahteva za pojašnjenjem
 • Ukazivanje naručiocu na nedostatke
 • Rokovi za postupanje

2. PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PONUDE

 • Rokovi za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima
 • Samostalno podnošenje i zajednička ponuda
 • Ponuda sa varijantama
 • Važenje ponude

3. OCENA PONUDE, DODELA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

 • Način dokazivanja ispunjenosti uslova
 • Registar ponuđača
 • Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
 • Uvid u dokumentaciju o postupku

4. PRAVNA ZAŠTITA - ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Aktivna legitimacija
 • Rokovi za podnošenje zahteva, sadržina zahteva i takse
 • Prava ponuđača u slučaju odbacivanja/odbijanja zahteva
 • Odluka o zahtevu

5. RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE

 • Pretraživanje
 • Zahtevi za pojašnjenje konkursne dokumentacije
 • Podnošenje ponude
 • Otvaranje ponuda i uvid u dokumentaciju
 • Zahtev za zaštitu prava

Predavači:

 • Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Aleksandra Litričin, advokat, nekadašnji sekretar RKJN

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Novine u propisima i praktična rešenja za učesnike u postupcima javnih nabavki".

Izvor: Redakcija, 27.07.2020.