Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA: Odluke omogućavaju bankama da jeftinije refinansiraju kredite građanima i odlože isplatu do 24 meseca


Novi propisi Narodne banke Srbije, koji bankama omogućavaju da jeftinije refinansiraju kredite građanima i odlože isplatu do 24 meseca, u primeni su od 18. jula 2020. godine, ali svaka banka prema svojoj poslovnoj politici i kriterijumima procenjuje kome će odobriti olakšice.

Svaka banka će samostalno procenjivati klijente na osnovu seta svojih kriterijuma, a to su, obično, dosadašnja urednost izmirenja obaveza, koliko dugo klijenti ima račun u nekoj banci, sagledavanje materijalne situacije klijenta, odnosno gde je zaposlen i u kojoj delatnosti, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

U bankama, međutim, nisu bili spremni da kažu na osnovu kojih će kriterijuma procenjivati klijente, već samo da su spremne da im izađu u susret.

Vasić je pozvao građane da se, ako imaju potrebu za povoljnijim refinansiranjem kredita, obrate svojoj banci.

"Svako ko ima potrebu da mu se smanji mesečna obaveza i da mu se produži period otplate za 24 meseca treba da kontaktira svoju banku. U interesu je banaka da klijent može da izvrši svoju obavezu", naveo je on.

Objašnjava da će, na primer, za kredit od 500.000 dinara, sa rokom otplate od 83 meseca i kamatom od 9,67 odsto, mesečna rata biti manja za 1.293 dinara, što je 16 odsto manje.

Za razliku od uobičajenog refinansiranja kredita, kada građani zamene kredit tako što dobiju dodatnu gotovinu, ovde se, ističe, ne radi o tome, pošto je isključiva namera da se pomogne građanima da smanje mesečnu obavezu bez dodatnog zaduživanja.

U NBS kažu da centralna banka nije u mogućnosti da utiče na to da li će pojedinačne banke u praksi nuditi klijentima ove olakšice, jer su one slobodne da to čine u skladu sa svojom kreditnom politikom, katalogom proizvoda i sopstvenom procenom rizičnosti svakog klijenta.

Ipak, u NBS očekuju da će, zahvaljujući kreiranim podsticajima, banke uvrstiti navedene olakšice u svoju redovnu ponudu.

Kada je reč o pisanju medija da banka može smanjiti mesečnu ratu za oko 20 odsto, u NBS kažu da će u slučaju refinansiranja kredita i produženja roka otplate kredita u skladu sa novim propisima rata koju će klijent plaćati biti manja, ali da će iznos umanjenja zavisiti od više faktora, a to su, pre svega, inicijalno ugovoreni rok otplate kredita, broj rata koje je klijent već otplatio i rok na koji se klijent odlučio da refinansira kredit.

NBS navodi da su novi propisi usvojeni u cilju olakšavanja otplate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita, odobrenih građanima do 18. marta 2020. godine, ali da u to ne spadaju stambeni krediti, ni minusi po tekućem računu.

Regulatorni podsticaji koje je propisala NBS i koji bankama omogućavaju da ponude klijentima olakšice, pod određenim uslovima, odnose se na kredite za refinansiranje ili kredite kod kojih je produžen datum dospeća poslednje rate navedenih kredita, objašnjavaju u NBS.

Konkretno, novinama u regulatornom okviru banke će biti podstaknute da dužnicima ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita i to na dodatnih dve godine duže u odnosu na trenutno važeći režim rokova otplate tih kredita, koji podrazumeva rok otplate do sedam godina u toku ove godine, do šest godina u toku 2021. i nakon toga, do osam godina za potrošačke kredite odobrene za kupovinu motornih vozila nevezano za godinu.

To znači, kako kažu u NBS, da ne postoje prepreke za banke da kredite koji su inicijalno odobreni na kraće rokove otplate refinansiraju na period otplate do devet godina u toku ove godine, odnosno na period do osam godina u toku 2021, a u slučaju potrošačkih kredita odobrenih za kupovinu motornih vozila na rok do 10 godina u toku ove i cele naredne godine. Isto važi i za produženje roka otplate.

"To ne znači da će banke u praksi takve olakšice i uvrstiti u svoju ponudu, ali, ako to učine, neće imati bilo kakve negativne posledice na pokazatelje poslovanja banke, čime je NBS želela da stimuliše banke da u što je moguće većoj meri izađu u susret svojim klijentima, nezavisno od toga da li se oni nalaze ili ne u finansijskim poteškoćama", kažu u centralnoj banci.

Olakšice banke mogu ponuditi dužnicima i u slučaju da je nakon refinansiranja, odnosno promene datuma dospeća poslednje rate, pod uslovima predviđenim novim propisima, kreditno opterećenje dužnikovih prihoda veće od 60 odsto.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.07.2020.
Naslov: Redakcija