Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: Novine se odnose na uvođenje registra "Ne zovi", uvođenje obaveza trgovca da sačini proračun prilikom pružanja usluga, kao i uspostavljanje evidencije potrošačkih sporova u sudovima


Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić pozdravila je usvajanje Predloga zakona o zaštiti potrošača na sednici Vlade, ocenivši da će nova zakonska rešenja značajno doprineti bezbednoj trgovini i daljem jačanju potrošačkih prava u našoj zemlji, a time i ekonomskom razvoju.

Matić je objasnila da se najvažnije novine u ovom predlogu odnose na uvođenje registra "Ne zovi", uvođenje obaveza trgovca da sačini proračun prilikom pružanja usluga, kao i uspostavljanje evidencije potrošačkih sporova u sudovima.

Takođe, kako je dodala, predlog obuhvata i dalje usklađivanje sa propisima EU u oblasti turizma, zatim, unapređenje mehanizma vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, kao i prekršajne naloge za pojedine prekršaje trgovaca.

Ministarka je podsetila na to da je 9. juna započela i realizacija IPA 2018 EU projekta "Jačanje zaštite potrošača u Srbiji kao odgovor na nove tržišne izazove", koji će dodatno obezbediti efikasno sprovođenje zaštite potrošača, kao i usklađenost sa pravnim tekovinama EU.

Izvor: Vebsajt Vlade, 24.06.2021.
Naslov: Redakcija