Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Predviđeno preciznije razgraničenje nadležnosti između Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela i to u oblasti spoljašnje provere kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju je važan da bi Srbija obnovila punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENKVA), naveo jeministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Prema njegovim rečima, iako status u toj asocijaciji ni na koji način ne utiče na validnost i kvalitet diploma stečenih na našim visokoškolskim ustanovama, on je svakako od velikog reputacionog značaja za pozicioniranje Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.

Prvi potpredsednik Vlade je rekao da će se izmenama tog zakona u potpunosti ispuniti evropski standardi i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju.

Ružić je naveo da se izmene odnose na preciznije razgraničenje nadležnosti između Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela i to u oblasti spoljašnje provere kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Kako je dodao, članovi Komisije za akreditaciju ne biraju se više na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje nego na osnovu javnog poziva, pri čemu članove tog saveta bira Narodna skupština a imenuje Vlada.

On je napomenuo da se izmene odnose i na visokoškolske ustanove koje realizuju akademske studijske programe u oblasti teologije, u smislu da crkve daju saglasnost za predavanje i upis na akademijski studijski program.

Prvi potpredsednik Vlade je ukazao na to da se izmene zakona tiču i državne mature 2024. godine, dodavši da će visokoškolske ustanove vršiti upis na studije, u skladu sa zakonom i uz vrednovanje opšte, stručne i umetničke mature.

Prema njegovim rečima, one će svojim opštim aktom utvrđivati koji se ispiti sa mature vrednuju prilikom upisa na studije.

Ružić je najavio da će pomenute ustanove to uraditi do 31.avgusta 2022. godine, dve godine pre uvođenja državne mature, kako bi đaci unapred znali šta je potrebno za upis u određenu visokoškolsku ustanovu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 23.06.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija