Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Advokatska komora Srbije imenovala predstavnike u Radnoj grupi za pripremu Nacrta zakona


Upravni odbor Advokatske komore Srbije dana 24.06.2021., na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), člana 8., 9. i 33. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) doneo je:

O D L U K U

I

IMENUJU SE predstavnici Advokatske komore Srbije u Radnoj grupi Ministarstva pravde za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u sastavu:

 

ČLANOVI RADNE GRUPE:

 

ZAMENICI ČLANOVA RADNE GRUPE:

1.

Adv. Dejan Krstić, član Upravnog odbora AKS i predsednik Sekcije za građansko pravo

1.

Adv.     Ljubica Tomić, advokat u Beogradu

 

2.

Adv. Jelena Simonović, advokat iz AK Niša

2.

Adv. Jovan Mihajlović, advokat u Zrenjaninu

 

3.

Adv. Velisav Mićić, advokat iz AK Čačak

3.

Adv.     Biljana Bjeletić, advokat u Pančevu

 

4.

Adv. Stefan G. Simić, advokat iz AK Kragujevac

4.

Adv. dr Miroslav Paunović, advokat u Beogradu

5.

Adv. Jelena Kovanović, advokat iz AK Šabac

5.

adv. Branislav Glogonjac, advokat u Beogradu

6.

Adv. Dejan Dačić, advokat iz AK Požarevac

6.

Adv. Nenad Vasić, advokat u Beogradu

7.

Adv. Uroš Stanojević, advokat iz AK Zaječar

7.

Adv. Jovica Kosić, advokat u Beogradu

8.

Adv.     Vojkan Beogradu

Simić,  advokat u

 

8.

Adv. Milivoje Sudimac, advokat u Beogradu

9.

Adv. Zoran Živanović, advokat u Beogradu

9.

Adv. Saša Petrović, advokat u Beogradu

 

 

10.

Adv. Goran Đurković, advokat u Beogradu

 

             

II

Članovi i zamenici članova Radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku su jedinstven tim koji je dužan da se u radu Radne grupe pridržava odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o pojedinačnim rešenjima Nacrta.

U pripremi rada članovi i zamenici članova će održavati redovne sastanke na kojima će usaglasiti primedbe i stavove radi jedinstvenog nastupa u Radnoj grupi, a na sednicama Radne grupa glasati u skladu sa odlukama Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Članovi i zamenici članova Radne grupe su dužni da posle svakog sastanka Radne grupe iz tačke I ove Odluke obaveste Upravni odbor Advokatske komore Srbije o svim pitanjima koja se razmatraju na sednicama i za svako pojedinačno sporno pitanje zatraže odluku.

III

Obavestiti Ministarstvo pravde o odluci i dostaviti kontakt podatke izabranih članova i zamenika članova Radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 24.06.2021.
Naslov: Redakcija