Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI: U slučaju gubitka lične karte MUP će to oglasiti na svojoj web stranici. Izmene predviđaju i modernizovane lične karte koje će u čipovima imati upisane sertifikate za elektronsku identifikaciju i elektronski potpis


Građani Srbije u slučaju gubitka lične karte, prema usvojenom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, više neće morati da je oglašavaju u "Službenom glasniku" već će to činiti MUP na svojoj veb stranici. Na taj način oni će biti oslobođeni plaćanja dela troškova, a izmene Zakona predviđaju i modernizovane i unapređene lične karte koje će u čipovima imati upisane sertifikate za elektronsku identifikaciju i elektronski potpis.

Jedna od važnih novina je i uvođenje nove tačke koja glasi "adresa prijavljenog prebivališta".

- Navedena dopuna zakona je predložena iz razloga što je adresa prebivališta građana bitan element na osnovu kojeg se određuje mesna nadležnost organa za postupanje u svim upravnim poslovima. Osim toga, ova izmena znači da građani neće smeti da koriste ličnu kartu ako se promene njihovi lični podaci, uključujući i adresu, a što je u interesu pravne sigurnosti, odnosno na ovaj način se doprinosi boljoj pravnoj sigurnosti i onemogućava korišćenje lične karte u koju su upisani podaci koji ne odgovaraju stvarnom stanju - kažu u MUP-u.

Dodaju da u važećem zakonu nije bila propisana adresa kao podatak zbog koga imalac ne bi smeo da koristi ličnu kartu, te je predložena izmena, u smislu dodavanja adrese prebivališta u obrazac lične karte, a iz razloga pravne sigurnosti građana:

- Podatak o adresi prebivališta i sada postoji na obrascu lične karte, bez obzira da li je isti upisan u čip lične karte koji čini sastavni deo obrasca lične karte ili na samom telu obrasca lične karte. Građani koju poseduju važeću ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), kao i do sada, nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove lične karte zbog promene adrese prebivališta, odnosno promene naziva ulice u kojoj već imaju prijavljeno prebivalište, već im se podatak o novoj adresi prebivališta, odnosno novom nazivu ulice unosi u čip važeće lične karte, što je prednost u odnosu na biometrijsku ličnu kartu bez čipa.

Jedna od važnih novina se, kako je rekao ministar finansija Siniša Mali, odnosi na upisivanje u čip lične karte sertifikata za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu:

- Predviđa se i upisivanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis, čime lična karta de fakto postaje i sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa visokog nivoa pouzdanosti - istakao je.

Zakon predviđa i da se maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izdaje uz saglasnost samo jednog roditelja, kao i da, ukoliko je MUP doneo rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, navedena zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave.

ČINJENICE/Modernizovan dokument

  • U ličnu kartu se dodaje adresa prijavljenog prebivališta
  • U čip se upisuje sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu
  • Na zahtev imaoca lične karte, u nju se upisuje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis
  • Maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta se izdaje uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo
  • Ako je MUP doneo rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, ta zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave
  • U slučaju gubitka lične karte građanin neće morati da je oglašava u "Službenom glasniku", već će to MUP oglasiti na svojoj zvaničnoj veb stranici
Izvor: Vebsajt Kurir, 25.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija