Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte


Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.

Akcioni plan usvojen je s obzirom na to da je Srbija, kao članica energetske zajednice, preuzela obavezu da usaglasi svoje zakonodavstvo sa zahtevima direktiva EU koje se odnose na energetiku, čime će se omogućiti puno učešće zemalja Jugoistočne Evrope u unutrašnjem tržištu energije EU.

Akcioni plan treba da ukaže na dinamiku usklađivanja zakonodavstva, uspostavljanje mera koje treba preduzeti u hitnim slučajevima, pribavljanje i postepeno povećanje nivoa skladišnih kapaciteta za potrebe obaveznih rezervi do minimalnog nivoa utvrđenog pravnim tekovinama.

Na sednici su usvojene odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, master akademskih studija, doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija je 18.083, dok je broj studenata koji će upisati prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija 4.612.

Izvor: Vebsajt Vlade, 27.05.2021.
Naslov: Redakcija