Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Advokatura traži povlačenje Nacrta zakona iz procedure


Advokati traže povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Oni su se nezadovoljni rešenjima iz Nacrta koji je nedavno objavilo Ministarstvo pravde radi javne rasprave, okupili ispred prostorija Advokatske komore Srbija i tražili su da se Nacrt povuče iz javne rasprave.

"Nacrt zakona je toliko loš da se ne može popraviti i zato tražimo da se u celosti povuče iz procedure. Primenom predloženih odredbi na neki način sud bi bio rezervisan samo za uski krug ljudi koji mogu da finansiraju spor, što je nedopustivo", rekla je advokat Jelena Pavlović na protestu advokata.

Pored ostalog je ukazala da bi se prema predloženim rešenjima prosečno trajanje spora oteglo sa 10 na 15 godina, što, kako kaže, znači potpuno onemogućavanje građana da pristupe sudu i ostvare svoja prava.

Jedan od predloga je i prelazak na elektronsku komunikaciju i skeniranje dokumenata, a za to, tvrdi, ne postoji osposobljenost ni na nivou suda.

"Svi mi koji se bavimo procesnim pravom znamo da u ovoj državi treba povećati efikasnost pravosuđa. Međutim način, a naročito izmene koje se predlažu, ne bi povećale efikasnost, već naprotiv potpuno bi urušile pravni sistem", navela je Pavlović.

Ona je istakla da je ZPP osnovni, elementarni zakon pomoću kojeg građani ostvaruju svoja subjektivna prava, dok advokatima predstavlja okvir za rad.

Pavlović je ukazala na to da su advokati nezadovoljni jer nisu, poput strukovnih udruženja sudija i tužilaca, ni bili obavešteni niti pozvani da daju svoje predloge pred izradu Nacrta zakona.

Advokatska komora Zaječar (AKZ) je odlučila da isti predlog uputi Ministarstvu pravde i Vladi Republike Srbije, a to je da se iz procedure javne rasprave povuče Nacrt zakona, jer smatra da je za tako važan sistemski zakon pre svega ostavljen veoma kratak rok za javnu raspravu, koja, kako je predviđeno, treba da traje od 19. maja do 14. juna.

Osim toga, AKZ ima primedbe na svaku predloženu odredbu i smatra da u proces izmena ZPP-a mora da se uključe struka i advokatura.

Ministarstvo pravde je 19. maja objavilo Nacrt zakona, napominjući da je njihov cilj povećanje efikasnosti parničnog postupka, naročito u delovima o dostavljanju pismena, snimanju suđenja i procesnoj disciplini, a imajući u vidu EU standarde, praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda.

Predsednik AKS Viktor Gostiljac razgovarao je sa ministarkom pravde Majom Popović povodom nezadovoljstva advokature Nacrtom zakona, nakon čega su u zajedničkom saopštenju ukazali da na taj način žele da potvrde da će se u daljim razgovorima između Ministarstva pravde i advokature razmotriti sve primedbe koje će biti dostavljene na tekst Nacrta zakona kako bi se došlo do rešenja koja će biti u opštem interesu.

Ministarstvo pravde i AKS su postigli saglasnost da se konsultativni proces, u kojem će i advokati i druga zainteresovana lica izneti svoje primedbe, produži do postizanja konsenzusa o tekstu Nacrta zakona, navodi se u tom saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.05.2021.
Naslov: Redakcija