Zastava Bosne i Hercegovine

ORGANIZACIJA RADA U VREME PANDEMIJE KORONAVIRUSA: Posao na daljinu, rad po smenama i drugačija komunikacija


Rad po smenama, posao na daljinu, ali i mnogobrojna nova pravila ponašanja i drugačiji raspored u kancelarijama, novine su koje je pandemija korona virusa praktično donela na radna mesta.

Poslodavcima je takoreći nametnuto mnogo i odgovornosti i obaveza, kako bi prvenstveno zaštitili zdravlje radnika, a potom i kompaniju. Procene su i da će se različiti novi oblici poslovnog ponašanja zadržati u budućnosti.

Većina firmi u Srbiji je tokom trajanja vanrednog stanja uspevala da organizuje da zaposleni rade od kuće, a mnoge su i nastavile da rade po tom principu. Poslodavci idu i dalje od toga, pa su određene kompanije zaposlenima ostavile da odluče kada će se vratiti u kancelarije, dok recimo pojedine tehnološke kompanije tvrde da će rad od kuće postati redovan.

S druge strane, mnogo radnika vraćeno je na radna mesta, ali po izmenjenom režimu. Tako je obavezna dezinfekcija na ulazu, merenje temperature, ali i stalno nošenje rukavica i maski. Mnogo je slučajeva da firme koje su radile jednu smenu, sada rade u više smena ili po dežurstvima, a kako bi se izbegla velika koncentracija ljudi istovremeno na jednom mestu. Takođe, kancelarije izgledaju drugačije, pa tako manje ljudi sedi na jednom mestu ili su između njih napravljene pregrade.

Dok se, recimo, rad od kuće u svetu ocenjuje kao bolji za produktivnost, stručnjaci tvrde da nije moguće u svim sektorima tako nešto organizovati, ili da čak ima suprotan efekat.

"Kada recimo firma radi u metalskom sektoru i inženjer treba radniku da objasni kako da na mašini obradi neki deo, on to objasni za pet minuta kada je tu pored njega. Ovako treba da piše imejl 40 minuta da bi sve to opisao i objasnio", kaže Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku govoreći o problemima koji mogu nastati ako se u određenim oblastima radi na daljinu.

Sve zavisi, kako kaže, u kom sektoru firma posluje, jer se pokazalo da je u nekim sektorima efikasnost rada veća kada su ljudi u kancelariji i na svom radnom mestu.

Jasno je, kako dodaje, da ljudi provode manje vremena u prevozu do posla, da mogu više da se posvete sebi i porodici za to vreme. Takođe, mogu biti i produktivniji, ali sve dok, kako Rajić ističe, njihov posao ne zahteva komunikaciju sa većim brojem kolega.

"Neke stvari su jako spore i mnogim firmama je tako mnogo teško da rade na daljinu, ali svakako treba odvojeno posmatrati administraciju i proizvodnju. Komunikacija je sporija i mnoge kompanije razmatraju da prošire prostor i naprave reorganizaciju kada bi zaposlene ipak vratili na radna mesta. Nije samo tu problem, dešava se i da pri organizovanju dežurstava i smenskog rada, oni koji su dežurni snose znatno veći posao, što im stvara dodatni pritisak", navodi Rajić.

Prema procenama psihologa, pandemija je poslovnom svetu donela i međuljudsku udaljenost.

"Trenutno ima mnogo posla za one koji upravljaju ljudskim resursima, da se napravi novi odnos i nova organizacija. U svim kompanijama odnosi su se sada promenili. Mnogi radnici su sada po razmeštaju sedenja i rada došli u kontakt sa nekim kolegama sa kojima ranije nisu radili, što može stvoriti određene probleme u komunikaciji", kaže Rajić.

Izvor: Vebsajt Blic, T.K., 24.05.2020.
Naslov: Redakcija