Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Odbačene dve prijave protiv Srbije u slučajevima "nestalih beba"


Evropski sud za ljudska prava odlučio je da odbaci dve prijave protiv Srbije koje se odnose na slučajeve "nestalih beba" u domaćim porodilištima tokom osamdesetih godina, objavljeno je na portalu Saveta Evrope.

Evropski sud za ljudska prava odlučio je 15. aprila da odbaci dve tužbe, sa obrazloženjem da je u februaru 2020. godine usvojen Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020 - dalje: Zakon), a u skladu sa obavezom Srbije koja je ustanovljena presudom u slučaju Zorice Jovanović.

Evropski sud je, inače, 2013. godine presudio da je Zorici i njenom suprugu, povređeno pravo na porodični život, dok je Srbija tom presudom bila u obavezi da u roku od godinu dana utvrdi šta se dogodilo sa Zoričinim detetom.

"Sud je primetio da Zakon koji se odnosi na primenu presude u slučaju Zorice Jovanović, predviđa i sudske i vansudske postupke s obzirom na situaciju sa kojom su se suočili podnosioci zahteva i drugi, i čiji je cilj otkrivanje istine o nestalim bebama", navodi se u obrazloženju najnovije odluke Evropskog suda za ljudska prava.

Ukazuju i na to da taj Zakon predviđa sistem u kome će domaći sudovi biti ovlašćeni da istražuju i pribavljaju dokaze ne samo na zahtev podnosioca predstavke, već i "proprio motu", odnosno po sopstvenoj inicijativi, kako bi utvrdili sve relevantne činjenice u slučaju, kao i ovlašćenje da dodeli kompenzaciju gde je to potrebno.

Napominju i da zakon predviđa formiranje Komisije sa širokim ovlašćenjima u istrazi, prikupljanju podataka i izveštavanju.

"Iako uspostavljanje i funkcionisanje DNK baze podataka treba u potpunosti sprovesti, Sud je zaključio da ne postoje posebni razlozi u pogledu poštovanja ljudskih prava koji bi zahtevali da nastavi ispitivanje slučaja", stoji u odluci kojom se odbacuju dve prijave u slučaju "nestalih beba".

Prema podacima kojima raspolaže Služba za odnose sa javnošću Saveta Evrope, još desetak prijava koje se odnose na slučajeve "nestalih beba" čekaju na odluku Evropskog suda za ljudska prava.

Izvor: Izvor: Vebsajt RTV, 21.04.2021.
Naslov: Redakcija