Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE (JISP) I AKTUELNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI I PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA"


Kompanija Paragraf je 27.04.2021. godine održala vebinar sa temom "Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP) i aktuelnosti u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja", na kome su učesnici vebinara upoznati sa organizacionom strukturom, funkcionisanjem, načinom pristupa i unosa podataka u JISP, kao i zakonskim obavezama prilikom obrade podataka o ličnosti i postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

U okviru vebinara dati su odgovori na najčešće praktične probleme koji se pojavljuju u praksi prilikom unosa podataka u informacioni sistem.

Predavači na vebinaru su bili:

• Srđana Svetozarević - diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku

• Aleksandra Jovanović - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara bile su:

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE (JISP) - PRAVNI OSNOV I ORGANIZACIONA STRUKTURA

• Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete

• Vrste registara u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskim ustanovama

• Lica ovlašćena za pristup JISP-u

• Jedinstveni obrazovni broj (JOB)

• Dostupnost podataka koji se unose u registre

PRISTUP JISP-u, UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA

• Obrada, unos i ažuriranje podataka

• Vrste podataka koji se unose u JISP

• Rokovi za unos i ažuriranje podataka

• Vrste statističkih izveštaja na osnovu podataka iz registara

• Najčešće dileme u vezi sa unosom podataka u JISP

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

• Ustanove kao rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti

• Svrha obrade podataka o ličnosti i primaoci podataka iz evidencija i registara

• Lice za zaštitu podataka o ličnosti - položaj, prava i obaveze

• Dileme pri obradi podataka o ličnosti (video nadzor, interni akt ustanove, dostavljanje podataka)

POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

• Sadržina prava na pristup informacijama od javnog značaja i podnošenje zahteva za pristup

• Postupanje ustanove po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

• Ograničenje i isključenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

• Postupanje po zahtevu kada informacija od javnog značaja sadrži i podatak o ličnosti

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Izvor: Redakcija, 27.04.2021.