Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Od početka primene Zakona povećan broj zaposlenih


Broj zaposlenih radnika na određeno i neodređeno vreme u Srbiji povećan je od 1. marta od kada je počela primena Zakona o agencijskom zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 - dalje: Zakon), ali bez njenog posredovanja, rekao je ekonomski savetnik sindikata UGS "Nezavisnost" Zoran Ristić.

On je rekao da je razlog povećanog zapošljavanja bez posredstva agencija to što su izjednačena prava radnika zaposlenih preko agencija i radnika direktno angažovanih bez njihovog posredovanja.

"Radnici koji su pre usvajanja Zakona angažovani preko agencija nisu imali pravo na godišnji odmor, bolovanje, topli obrok, nadoknadu za prevoz i druga prava iz radnog odnosa, a tim Zakonom je njihov radni status izjednačen sa pravima zaposlenih u firmama", rekao je Ristić.

Sada je, kako je ocenio, potrebno iz Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) izbaciti odredbu koja dozvoljava da poslodavci na povremenim i privremenim poslovima mogu godišnje angažovati radnike do 120 dana.

"Nadamo se da je donošenje Zakona samo uvertira i da sledi izmena odredbe Zakona o radu koja dozvoljava angažovanje radnika na povremenim i privremenim poslovima do 120 dana godišnje", rekao je Ristić.

Istakao je da sada treba pratiti šta se dešava u praksi jer dok na jednoj strani firme primaju radnike na određeno i neodređeno vreme i isključuju agencije iz posredovanja, a to je nedavno uradio i Telekom Srbija, na drugoj strani postoje firme koje su našle način da zaobiđu propise.

Izvor: Vebsajt N1, 23.04.2020.
Naslov: Redakcija