Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Ministarstvo finansija ukazuje da zakoni kojima se uređuju oblasti elektronskog fakturisanja, računovodstva i PDV-a nisu u koliziji


Povodom konferencije za medije u organizaciji udruženja građana “Računovodstvena komora Srbije”, na kojoj su predstavljeni problemi privrednika pri primeni propisa Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021, 138/2022 i 92/2023), Ministarstvo finansija objavilo je svoju ocenu trenutne situacije i odgovor na tekst “Sistem e-faktura ugrozio poslovanje 90 odsto privrednika”.

U odgovoru se navodi da je netačna tvrdnja da su u koliziji zakoni kojima se uređuju oblasti elektronskog fakturisanja, računovodstva i poreza na dodatu vrednost.

“Naime, Zakon o elektronskom fakturisanju poseban je u odnosu na Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) i na Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020 i 138/2022), a odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju ne utiču na primenu odredaba zakona kojim se uređuju obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost i podzakonskih akata usvojenih na osnovu tog zakona, kao ni na primenu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo u delu odredaba kojim se uređuje računovodstvena isprava”, navode iz ministarstva.

Kada je reč o rokovima za podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PPPDV), podsećaju da se PPPDV podnosi na način i u roku propisanom Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kojim se u članu 50. stav 1. propisuje da obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda.

Sa druge strane, Zakon o elektronskom fakturisanju uređuje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost i u članu 4. stav 5. propisuje da elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.”

U saopštenju se navodi i da su obaveza podnošenja PPPDV i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura su dve različite obaveze čije (ne)ispunjenje dovodi do različitih pravnih posledica, u skladu sa zakonima koji ih uređuju.

S tim u vezi, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se u roku od deset dana po isteku poreskog perioda s ciljem da se stvore adekvatni uslovi za pripremu preliminarne poreske prijave poreza na dodatu vrednost”, kažu iz ministarstva.

Ukazuju i da sama obaveza evidentiranja PDV u SEF nije novost, već da postoji od početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju.

“Takođe, u toku su aktivnosti na povezivanju sistema elektronskih faktura sa informacionim sistemom Uprave carina, kao i sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom. Na taj način, Ministarstvo finansija nastavlja da unapređuje privredni ambijent i olakšava uslove poslovanja”, zaključuju iz ove institucije.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Biznis, 23.01.2024.
Naslov: Redakcija