Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKE OLAKŠICE ZA OSNIVAČE INOVACIONIH FIRMI: Za preduzeća osnovana nakon 1. marta 2020. godine omogućeno da tri godine budu oslobođeni poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara mesečno bruto


Osnivači firmi koje obavljaju inovativnu delatnost, a koje budu otvorene nakon 1. marta, biće oslobođeni tri godine plaćanja poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara mesečno bruto.

To je nova olakšica koju je uvela Vlada Republike Srbije, a koja bi trebalo da stimuliše otvaranje i razvoj firmi koje se bave inovacijama i da bi osnivač to ostvario mora da ima najmanje pet odsto akcija ili udela u privrednom društvu i ne sme da bude povezan ni sa jednim pravnim licem.

Direktorka za regulatornu reformu NALED-a Jelena Bojović kaže da se ta olakšica nadovezuje na olakšicu koju je NALED inicirao kod Vlade Srbije 2018. godine, a koja je omogućila oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade za novoosnovana privredna društva, preduzetnike u sistemu lične zarade i preduzetnike poljoprivrednike.

"NALED je 2018. počeo da radi sa preduzetnicima i privrednicima kako bi identifikovao šta su ključni problemi u njihovom radu u prvoj i drugoj godini poslovanja. Poseban fokus nam je bio na mlade i na one koji su tek završili srednje škole i fakultete", objašnjava Bojović.

Kako je navela, Vladi je tada predložena takva mera, poznatija i kao "Startuj legalno", a koja znači da uplate poreza i doprinosa umesto početnika plaća država.

Ona objašnjava da je namera bila da se mladi stimulišu da pokrenu svoj biznis i da im se olakša prva godina poslovanja, koja se, kaže, pokazala kao najteža za početnike.

Naime, olakšicu na iznos mesečne neto zarade do 37.000 dinara u prvoj godini poslovanja mogu da ostvare osnivači privrednih društava ili preduzetnici koji su u proteklih 12 meseci završili školovanje ili su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ).

Od oktobra 2018. do kraja 2019. godine, 780 privrednih subjekata je koristilo tu olakšicu za ukupno 893 zaposlenih.

Bojović ističe da je ta mera najviše stimulisala zapošljavanje i rad u onim sredinama u kojima je teško privući velike investicije, a to su Medveđa, Krupanj, Trstenik...

Prema analizama NALED-a, ta mera donosi uštedu preduzetnicima od 12.000 do 33.000 dinara, a društvima sa ograničenom odgovornošću oko 15.000 dinara mesečno, koliko bi, inače, platili poreze i doprinose.

Analiza je pokazala i da početnici tokom prve godine moraju da plate od 151.000 do 426.000 dinara (preduzetnik), odnosno od 188.000 do 235.000 dinara (privredno društvo) za troškove osnivanja i poreze i doprinose.

"Upravo na osnovu te mere, ali i njenih rezultata, Vlada Srbije je došla do ideje za njeno proširenje koje se odnosi na inovacione delatnosti, s tim što će trajati 36 meseci i povećan je iznos na koji poresko oslobođenje može da se ostvari, odnosno, maksimalan iznos je 150.000 dinara", navela je Bojović.

NALED-ov program "Startuj legalno" osim Vlade Srbije, podržala je i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Izvor: Vebsajt RTV, 24.01.2020.
Naslov: Redakcija