Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVINE U SETU PROSVETNIH ZAKONA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je set prosvetnih zakona, među kojima je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020), kojim je predviđeno da se praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruje u školi, kod poslodavca ili kombinovano s tim što se kombinovana nastava može realizovati kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave i profesionalne prakse, o čemu škola i poslodavac zaključuju ugovor.

Izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju je propisano i da škola ako ne može da organizuje nastavu stranog jezika zbog nedovoljnog broja učenika, može da organizuje kombinovanu grupu na nivou dva uzastopna razreda koja imaju najmanje 15 učenika. Za to će, kako je predviđeno, saglasnost morati da da ministar.

Kada je reč o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) koji se usklađuje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) on predviđa uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete koji prati njegovog nosioca kroz sve nivoe obrazovanja i kroz neformalno obrazovanje.

Kada je reč o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020), propisano je, između ostalog, i da se kandidat za upis na dualni profil opredeljuje za konkretni obrazovni profil pre obavljenog završnog ispita, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u srednju školu.

Poslanici su izglasali i Zakon o žigovima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, zatim Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu, kao i Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale.

Takođe, usvojen je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.01.2020.
Naslov: Redakcija