Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 34/10 ‒ US i 54/11), u članu 2. stav 2. menja se i glasi:

"Izbori za odbornike moraju se raspisati najkasnije 45 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Zakonska izmena se predlaže jer je, polazeći od odredbe člana 8. stav 3. važećeg Zakona o lokalnim izborima, kojom je predviđeno da se odlukom o raspisivanju izbora određuje dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji ‒ važnije odrediti krajnji rok za raspisivanje nego za sprovođenje izbora. Pored toga, predloženo rešenje dopušta i veću fleksibilnost (u odnosu na važeća rešenja) u pogledu određivanja roka za raspisivanje (najkasnije 45 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat) i samim tim i u pogledu određivanja dana održavanja lokalnih izbora, što može biti korisno i od praktičnog značaja u određenim političkim okolnostima.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 24.12.2019.