Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Pozitivna ocena Evropske komisije o usklađenosti regulatornog i supervizorskog okvira za banke u Srbiji


Evropska komisija donela je odluku kojom je pozitivno ocenila usklađenost regulatornog i supervizorskog okvira za banke u Srbiji, tako da kreditne institucije iz Evropske unije sada mogu primeniti preferencijalni tretman (ponder rizika) na izloženosti prema licima iz Srbije, iako nije članica Evropske unije.

"Ovom odlukom omogućava se i preferencijalni tretman državnih hartija od vrednosti u dinarima, što je rezultat rasta poverenja u Republiku Srbiju, potvrda njene odgovornosti i ekonomske snage i priznanje postignutih rezultata u reformi finansijskog sistema", izjavila je guverner Jorgovanka Tabaković povodom usvajanja navedene odluke.

Odlukom Evropske komisije Srbija je uključena na listu država čiji se supervizorski i regulatorni zahtevi koji se odnose na banke smatraju ekvivalentnim za potrebu tretmana izloženosti u skladu sa Uredbom o kapitalnim zahtevima, br. 575/2013, kojom su u Evropskoj uniji uvedeni standardi Bazel III. Odluka je objavljena 18. decembra 2019. godine u Službenom listu Evropske unije i stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja.

Usvajanje ove odluke još jedna je potvrda kvaliteta domaćeg regulatornog i supervizorskog okvira, a zaključak Evropske komisije jeste da je Srbija znatno unapredila supervizorski i regulatorni režim koji se primenjuje na kreditne institucije, ali i da je napredovala i poboljšala okvir u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da nastavlja da radi na tome.

Na osnovu sveobuhvatne analize, ocenjeno je da je okvir koji je za poslovanje banaka kreirala Narodna banka Srbije uspostavljen na način koji obezbeđuje stabilnost i integritet finansijskog sistema, efikasnu i adekvatnu zaštitu deponenata i drugih korisnika finansijskih usluga, nezavisnost i efektivnost supervizije banaka, kao i efektivnu primenu relevantnih međunarodnih standarda.

Navedena ocena rezultat je uloženog napora Narodne banke Srbije u unapređenje pravnog okvira za banke u skladu s relevantnim međunarodnim standardima, propisima Evropske unije i najboljim uporednim praksama, pri čemu je Narodna banka Srbije uvek vodila računa o specifičnosti domaćeg tržišta i stabilnosti finansijskog sistema, kao i o interesima građana.

Ovakva ocena ekvivalentnosti, uz sve ostale rezultate u kontekstu makroekonomske i finansijske stabilnosti, potvrđuje i status Republike Srbije kao destinacije pogodne za strane direktne investicije.

Takođe, ova odluka omogućava promenu tretmana ulaganja u dinarske hartije od vrednosti Republike Srbije, što predstavlja dodatni impuls za razvoj pre svega dinarskog finansijskog tržišta, s obzirom na to da limiti za ulaganje banaka koje posluju u Evropskoj uniji u navedene hartije od vrednosti sada mogu da budu fleksibilniji (npr. povećanje opsega za ulaganje u hartije od vrednosti dužih ročnosti, povećanje iznosa za ulaganje u dinarske državne hartije od vrednosti i sl.). Pored toga, navedeno može doprineti razvoju sekundarnog tržišta dinarskih finansijskih instrumenata, repo transakcija čiji bi kolateral bile državne hartije od vrednosti, a eventualno ublažavanje limita može da bude usmereno i ka drugim međubankarskim transakcijama, poput finansijskih derivata.

Izvor: Vebsajt Narodne banke, 18.12.2019.
Naslov: Redakcija