Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen set poreskih i carinskih zakona


U Danu za glasanje, Narodna skupština je usvojila:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat "Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19,
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti,
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V",
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni ("KfW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II",
 • Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ,
 • Odluku o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta,
 • Odluku o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 26.11.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija