Zastava Bosne i Hercegovine

EVROPSKI PARLAMENT: Usvojen propis koji omogućava kolektivne tužbe potrošača u EU


Evropski parlament prihvatio je novi propis koji omogućava kolektivne tužbe potrošača u EU-u. Novim pravilima uveden je usklađen model za udružene tužbe u svim državama članicama koji jamči zaštitu potrošača od masovne štete, kao i odgovarajuće zaštitne mere protiv zloupotreba tužbi, objavila je služba za medije EP.

Sve države članice moraju uvesti bar jedan efikasniji postupajući mehanizam koji kvalifikovanim subjektima (npr. organizacijama potrošača ili javnim telima) omogućuje da pokreću tužbe na sudovima zbog izdavanja sudskog naloga (za prestanak ili zabranu) ili mera pravne zaštite (naknada štete), dodaje se u saopštenju.

Novim propisima žele se, kako se dodaje, zaustaviti nezakonite prakse i potrošačima olakšati pristup pravosuđu zbog boljeg funkcionisanja unutrašnjeg tržišta.

Više prava za potrošače, uz zaštitu trgovaca, Evropski model kolektivne tužbe osigurava da grupe potrošača predstavljaju samo kvalifikovani subjekti poput organizacija potrošača koji pokreću tužbe na sudu umesto advokatskih kancelarija.

Kvalifikovani subjekti koji pokreću prekogranične tužbe moraće da ispunjavaju iste kriterijume u celoj Uniji. Od njih će se tražiti da dokažu određeni stepen stabilnosti i javnu aktivnost, a uslov će biti i da su neprofitna organizacija, navodi se u saopštenju EP.

Subjekti će za pokretanje domaćih tužbi morati da ispunjavaju i kriterijume utvrđene nacionalnim propisima. Uvedene su i snažne mere zaštite od zloupotreba tužbi na osnovu načela "gubitnik plaća" u skladu s kojim stranka koja je izgubila spor podmiruje troškove postupka.

Kako bi se dodatno sprečila zloupotreba predstavničkih tužbi, trebalo bi da se izbegavaju kaznene odštete.

Kvalifikovani subjekti takođe bi trebalo da utvrde postupke za izbegavanje sukoba interesa i spoljnog uticaja, naročito ako se finansiraju sredstvima treće strane.

Kolektivne tužbe mogu se podnositi protiv trgovaca koji se sumnjiče za kršenje prava EU-a u širokom spektru područja, kao što su zaštita podataka, putovanja i turizam, finansijske usluge, energija i telekomunikacije.

Direktivom su obuhvaćene i povrede koje su prestale pre podnošenja predstavničke tužbe ili pre nego što je postupak dovršen jer i dalje može biti potrebno zabranom prakse sprečiti njihovo ponavljanje.

"Ovom novom direktivom uspostavljamo ravnotežu između veće zaštite potrošača i pružanja potrebne pravne sigurnosti preduzećima. U vreme kada se Evropa nalazi pred ozbiljnim ispitom, EU je dokazala da može delovati i prilagoditi se novim okolnostima, bolje zaštititi svoje građane i ponuditi im nova konkretna prava kao odgovor na globalizaciju i njezine ekscese", naveo je izvestilac Žofrua Didije.

Kako su saopštili iz EP, direktiva će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije.

Države članice Direktivu moraju preneti u nacionalno zakonodavstvo u roku od 24 meseca od tog datuma, a potom u roku od dodatnih šest meseci početi primenjivati njene odredbe. Nova pravila primenjivaće se na udružene tužbe koje su pokrenute na datum početka njezine primene ili nakon njega.

Pregovarači Evropskog parlamenta i ministri država članica u junu 2020. postigli su dogovor o Direktivi koju je u aprilu 2018. predložila Evropska komisija. Akt koji čini deo paketa novih pogodnosti za potrošače odgovor je na niz nedavnih skandala u kojima je otkriveno da su multinacionalne kompanije kršile prava potrošača. Potrošači, koji su u nekim državama članicama već mogli pokretati kolektivne tužbe, ubuduće će to moći da čine u celoj Uniji.

Izvor: Vebsajt N1, Nikola Radišić, 24.11.2020.
Naslov: Redakcija