Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Omogućen upis promene pola u inostranstvu u matične knjige u Srbiji


Zaštitnik građana je, u postupku pokrenutom po pritužbi zbog nemogućnosti upisa promene pola izvršene u inostranstvu u matične knjige u Srbiji, utvrdio propuste u radu nadležnih organa čijim ispravljanjem je pritužilji omogućeno izdavanje potvrde o promeni pola i upis promene pola u matične knjige u nadležnoj lokalnoj službi.

Zaštitnik građana je, po prijemu pritužbe naše državljanke sa prebivalištem u inostranstvu, pokrenuo postupak kontrole rada Kabineta za transrodna stanja Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, koji je zadužen za izdavanje potvrda o promeni pola, kao i rada Republičke stručne komisije za transrodna stanja Ministarstva zdravlja.

Inspekcija Ministarstva zdravlja nadležna za kontrolu rada zdravstvenih ustanova, na zahtev Zaštitnika građana utvrdila je nepravilnosti i nejasnoće u radu Kabineta za transrodna stanja Klinike za psihijatriju KCS i Republičke stručne komisije za transrodna stanja Ministarstva zdravlja prilikom primene Pravilnika o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018).

Od Ministarstva zdravlja, Zaštitnik građana je zatražio da preduzme sve zakonske mere na ispravljanju utvrđenih nepravilnosti i na izdavanju potvrde o promeni pola od strane nadležne zdravstvene ustanove u slučaju pritužilje, kako se ovakvi propusti ne bi dešavali u budućnosti.

Inspekcija Ministarstva zdravlja je obavestila Zaštitnika građana da je preduzela sve zakonom propisane mere i da je nadležna zdravstvena ustanova izdala i poslala potvrdu o promeni pola nadležnoj matičnoj službi u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 24.11.2020.
Naslov: Redakcija