Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJAVLJIVANJE PRIHODA OSTVARENOG IZ INOSTRANSTVA: Deo sindikata podržava zahtev Udruženja radnika na internetu da se obustavi retroaktivno oporezivanje i da se reguliše njihov pravni status


Ujedinjeni granski sindikat "Nezavisnost" podržao je zahtev Udruženja radnika na internetu da se obustavi retroaktivno oporezivanje prihoda frilensera, koji rade na daljinu za strane kompanije, kao i da se reguliše njihov pravni status.

Predsednik sindikata "Nezavisnost" Zoran Stojiljković ocenio je da je taj zahtev "potpuno opravdan", jer kako je naveo u saopštenju, "retroaktivnim oporezivanjem radnika na internetu od 1. januara 2016. godine do danas, bili bi dužni da plate i po 15.000 evra, što je ne samo neshvatljivo, već i nerealno".

Stojiljković je dodao da je Srbija dužna da te radnike "prvenstveno uvede u radnopravni sistem", nakon čega bi bila definisana i njihova prava i obaveze.

"Ti radnici se ne protive oporezivanju, ali traže da to bude na pravedan i transparentan način, koji bi bio prilagođen takvoj vrsti posla", ukazao je Stojiljković i dodao da tih radnika ima više od 100.000 u Srbiji.

On je naveo da je Srbija 10. zemlja u svetu po broju radnika na internetu, ali da ih Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) "i dalje ne prepoznaje", pa nemaju socijalnu zaštitu, kao što su pravo na bolovanje, trudničko i porodiljsko odsustvo, kao ni zaštitu od otkaza i mobinga, jer "ne mogu da sklope ugovor o radu kako bi zaštitili njihova radna prava".

Prema njegovim rečima, ti radnici su pronašli poslove na internetu i ostali da žive u Srbiji, gde "troše taj novac koji zarađuju. To ne može i ne sme da se ignoriše".

Kako je saopšteno, Udruženje radnika na internetu (URI) osnovano je odmah nakon saznanja o iznenadnoj odluci Ministarstva finansija da Poreska uprava započne masovno oporezivanje ukupnih prihoda radnika na internetu - retroaktivno za poslednjih pet godina i sa zateznim kamatama do 80 odsto.

URI se obratio sindikatu "Nezavisnost" i zatražio pomoć ne bi li se to oporezivanje obustavilo, dok se ne definiše pravni status radnika na internetu.

Izvor: Vebsajt N1, 24.11.2020.
Naslov: Redakcija