Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Pravo na penziju može se ostvariti i bez dana radnog staža, uz samostalnu uplatu doprinosa u trajanju od 15 godina


Da li ste znali da pravo na penziju možete da ostvarite i ako nikada niste bili u radnom odnosu? Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019) omogućava da čak i da niste nikada bili na poslu, posle 65 godine ipak imate mirne dane.

Svoje mesto u Fondu penzionog i invalidskog osiguranja možete zauzeti i bez dana radnog staža. To znači da čak i oni koji nikada nisu imali radnu knjižicu, ukoliko su 15 godina samostalno uplaćivali doprinose, mogu da kada napune 65 godina, da dobiju penziju.

Iznos na čeku zavisiće samo od osnovice za koju su se odlučili.

Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju su zakonom propisane godine života i staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi.

Tako je za starosnu penziju potrebno minimalno 15 godina staža osiguranja, a za prevremenu starosnu penziju 40 godina staža osiguranja za muškarce, odnosno 39 godina staža osiguranja za žene osiguranice u ovoj godini, kao i određene godine života za obe vrste prava.

Izvor: Vebsajt B92, 23.10.2020.
Naslov: Redakcija