Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Postignuti prvi efekti Zakona jer su preduzeća primila veliki broj radnika u radni odnos, ali se zbog manjih troškova sada pribegava iznajmljivanju radnika preko studentskih i omladinskih zadruga


Imaju više od 30 godina, a i dalje rade preko studentskih zadruga. Godinama su radno angažovani na privremenim i povremenim poslovima. Nisu dovoljno plaćeni, a često i izgaraju na poslu. Mogu da budu zamenjeni u svakom trenutku. To su ukratko problemi sa kojima se suočavaju mnogi radnici angažovani preko studentskih i omladinskih zadruga. Kako bi se popravio njihov položaj, a ta oblast unapredila, UGS "Nezavisnost" i Fond za otvoreno društvo nedavno su sproveli istraživanje o položaju radnika u omladinskim i studentskih zadrugama. Uz to, i pravni stručnjaci su sabrali niz preporuka za suzbijanje zloupotreba u oblasti omladinsko-studentskog zadrugarstva kako bi se izbegla radna eksploatacija omladinaca, koja je i u Srbiji sve prisutnija.

- U razgovorima sa ljudima koji su na takav način angažovani pokazalo se da su stariji od 30 godina, a pravilo je da bi preko omladinskih zadruga trebalo da se zapošljavaju nezaposleni do 30 godina starosti, a studentskih isključivo studenti do 26 godina. To se u praksi ne poštuje. Kad je reč o kontinuitetu njihovog radnog angažovanja, ima ljudi koji na taj način rade desetak i više godina. To je samo potvrda da privremeni i povremeni karakter ovakvih poslova, kao osnovni razlog postojanja omladinskih i studentskih zadruga, praktično i nije ispunjen. Zapravo se na taj način krši zakon i logika funkcionisanja zadruga - objašnjava Zoran Ristić, ekonomski savetnik iz UGS "Nezavisnost". On podseća da propisi koji regulišu oblast radnog angažovanja preko omladinskih i studentskih zadruga nisu izmenjeni kada je trebalo. Sindikat "Nezavisnost" se zalagao za ideju da se problem razreši u paketu sa pitanjem agencijskog zapošljavanja radnika, što država nije prihvatila.

- Zakon o agencijskom zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) popravio je položaj radnika koji su iznajmljivani preko agencija, jer su dobili prava iz radnog odnosa kao i zaposleni kod poslodavca, ali nisu istovremeno promenjeni propisi o zapošljavanju preko studentskih i omladinskih zadruga. Prvi efekti Zakona o agencijskom zapošljavanju postignuti su jer su firme primile veliki broj tih radnika u radni odnos, ali se zbog manjih troškova sada pribegava iznajmljivanju radnika preko studentskih i omladinskih zadruga - ističe Ristić.

Prema takvim radnicima poslodavci imaju manje obaveze i poreske troškove, a mogu i radnike koji im ne odgovaraju u svakom trenutku da zamene. S druge strane, dodaje on, radnici strahuju od gubitka posla, pa su zato maksimalno radno angažovani, čak i preko normalnih okvira.

- Vrlo brzo dolazi do njihovog iscrpljivanja, a da bi sebi obezbedili egzistenciju, prinuđeni su da nastave da rade na takvim poslovima. Time se krši ne samo Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) već i zakon koji reguliše rad zadruga. On nije obuhvaćen izmenama, a trebalo bi - podseća Ristić.

Da bi se izbegla radna eksploatacija, potrebno je unaprediti zakonski okvir. Među najvažnijim preporukama za sprečavanje eksploatacije, čiji je autor prof. Mario Reljanović, saradnik na Institutu za uporedno pravo, našle su se i one koje se odnose na suzbijanje zloupotreba u oblasti omladinsko-studentskog zadrugarstva. Prof. Reljanović smatra da bi najpre trebalo zabraniti da se omladinske i studentske zadruge registruju kao agencije za zapošljavanje, ali i izmeniti Zakon o zadrugama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) da bi se zaštitili zadrugari.

- Trebalo bi izričito zabraniti učešće studentsko-omladinskih zadruga na tenderima, budući da one po prirodi ne mogu angažovati radnike na poslovima trajnog karaktera, a imajući u vidu i činjenicu da poreske olakšice koje su date zadrugama automatski obezbeđuju zadrugama povoljniji položaj u odnosu na druge potencijalne ponuđače. Predlog je i da se zadrugama zabrani slanje zadrugara na rad u inostranstvo. Iako je ovo trenutno zabranjeno samom prirodom ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u studentsko-omladinskim zadrugama postoji suprotna i pravno neutemeljena praksa - podseća Reljanović.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 19.10.2020.
Naslov: Redakcija