Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Objavljena imena kandidata-tužilaca za nove članove DVT


Izborna Komisija Državnog veća tužilaca objavila je konačnu listu kandidata za izbore za nove članove DVT iz reda tužilaca koji će biti održani 12. novembra.

Izbori se sprovode za šest novih članova sa svih nivoa tužilaštava, a kandidatura za listu "Republičko javno tužilaštvo" utvrđena je zameniku Republičkog javnog tužioca i šefu Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Branku Stamenkoviću.

Kandidati za listu "Apelaciona javna tužilaštva, Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine" su javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu Milan Tkalac i zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu Lidija Komlen Nikolić, koja je i predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Na listi za "Viša javna tužilaštva" kandidature su utvrđene zameniku Višeg javnog tužioca u Beogradu Tanji Vukićević, zameniku Višeg javnog tužioca u Šapcu Radenki Anđelić i Aleksandru Radosavljeviću - zameniku javnog tužioca u Nišu.

Na listi za "Osnovna javna tužilaštva", sa koje se biraju dva člana DVT, su Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Boris Pavlović, zamenik javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu Predrag Milovanović, zamenik javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Lazaru Lazoviću, koji je i zamenik predsednika Udruženja sudija i tužilaca Srbije, kao i Rajku Vukosavljviću, zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu i Aleksandru Mladenoviću, zameniku javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Za listu javnih tužilaštava "Teritorije autonomne pokrajine" kandidatima utvrđene su kandidature Branislavi Inić Jašarević, zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Branislavi Vučković, zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

U saopštenju Izborne komisije navodi se da su svi kandidati dužni da Izbornoj komisiji dostave svoje izborne programe koji će biti objavljeni na sajtu DVT i dostavljeni svim javnim tužilaštvima u Srbiji.

Izborna komisija je takođe pozvala sve kandidate da se pridržavaju smernica koje su predviđene Pravilima za predstavljanje kandidata usvojenim 2. oktobra 2020.

Sve šefove javnih tužilaštva je pozvala da omoguće svakom kandidatu - nosiocu javnotužilačke funkcije, koji to od njih zatraži da u prostorijama tužilaštva predstave svoje programe.

Izborna komisija podseća da su rokovi za izborne radnje usvojeni još 2. oktobra jednoglasno na sednici Izborne komisije, te da su u potpunosti u skladu sa Zakonom o državnom veću tužilaca i Pravilnikom o radu ovog organa.

Navodi se da do danas nije uložen nijedan prigovor na neregularnost izbora u postupku kandidovanja, niti je, kako ukazuju, Komisiji dostavljena nijedna kredibilna informacija od strane bilo kog nosioca javnotužilačke funkcije o pokušajima da se utiče na izbornu volju javnih tužilaca i zamenika u Srbiji.

Izborna komisija je pozvala sve učesnike u izborima za nove članove za DVT, a posebno kandidate, da se uzdrže od neutemeljеnih tvrdnji i pokušaja da se izbori za organe autonomije javnog tužilaštva, a time i pravosuđa u Srbiji, politizuju radi ostvarivanja ličnih a ne profesionalnih ciljeva.

Naredna, redovna sednica Izborne komisije održaće se 28. oktobra.

Članovima DVT iz reda tužilaca mandati ističu u aprilu 2021. godine.

Do kraja ove godine DVT će Narodnoj skupštini proslediti predloge kandidata za članove DVT koji osvoje najveći broj glasova svojih kolega na stalnoj tužilačkoj funkciji.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.10.2020.
Naslov: Redakcija