Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA – OPŠTA PRAVILA I POJEDINA PITANJA IZ PRAKSE: Paragraf organizuje vebinar 19. oktobra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 19. oktobra 2023. godine, vebinar na temu “Pravo na odbitak prethodnog poreza – opšta pravila i pojedina pitanja iz prakse”.

U vezi sa ostvarivanjem prava na odbitak prethodnog poreza u praksi se redovno javljaju brojne nedoumice, počev od ispunjenosti suštinskih uslova za ostvarivanje ovog prava, do ispravnosti računa kao formalnog uslova. Broj nedoumica, posebno u pogledu formalne ispravnosti računa, je još i povećan od početka primene elektronskog fakturisanja i izdavanja e-faktura, kao i novog sistema fiskalizacije, pa ćemo posebnu pažnju obratiti na pitanja koja se tiču ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza na osnovu elektronske fakture i fiskalnog računa sa identifikacijom kupca.

Pored toga, kako su Zakonom o PDV propisana određena izuzimanja od prava na odbitak prethodnog poreza (po osnovu nabavke putničkih automobila i povezanih dobara i usluga, izdataka za reprezentaciju, izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih), posebnu pažnju obratićemo i na ova pravila, sa osvrtom na pojedina specifična pitanja iz prakse (kao što je pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke garaža i parking mesta, nabavke dobara i usluga koja (ne)predstavljaju reprezentaciju, nabavka dobara za opremanje kuhinje u poslovnom prostoru obveznika, nabavke vozila za prevoz zaposlenih sa posla i na posao i sl).

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači će pokušati da razjasne nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukažu na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se u prevaziđu sporne situacije u praksi

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise PDV.

Teme vebinara:

  • Namena dobara i usluga kao opredeljujuća činjenica za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Formalna ispravnost računa kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Formalni nedostaci e-fakture koji je čine nepodobnom za ostvarivanje prava na odbitak
  • Nedostaci koji ne utiču na ispravnost e-fakture
  • Izuzimanje od ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke putničkih automobile i drugih dobara (parking mesta, garaža i dr)
  • Izdaci za reprezentaciju
  • Izdaci za prevoz i ishranu zaposlenih i drugih radon angažovanih lica

Predavači:

  • Aleksandar Milanović - Glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"
  • Olica Pješčić - Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Pravo na odbitak prethodnog poreza - opšta pravila i pojedina pitanja iz prakse


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 26.09.2023.