Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI: Rasprava će trajati do 5. oktobra 2021. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu do 5. oktobra 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem posebnog formulara koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Formular sa primedbama i predlozima potrebno je dostaviti na sledeću e-mail adresu: prosvetnainspekcija@mpn.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 16.09.2021.
Naslov: Redakcija